menu-mob.png
Resultaten onderzoek onder 56 Nederlandse bedrijven

Het onderzoek is uitgevoerd onder 56 Nederlandse bedrijven en gaf een zeer duidelijke conclusie: productinformatie kan en moet veel beter voor omnichannel succes. Werk aan de winkel dus voor de Nederlandse groot- en detailhandel en toeleveranciers. Het beheer en de kwaliteit van productdata moet op orde zijn. Samenwerking over de hele keten is daarbij essentieel.

Lees meer hier.