Stibo Systems - The Master Data Management Company

Vad är Master Data Management?

Allt du behöver veta om Master Data Management (MDM) och hur det sammanför data för att skapa en enda, korrekt version av sanningen över hela företaget.

Master Data Management ger ditt företag en boost med hjälp av bättre data.

Master Data Management (MDM) är den kärnprocess som används för att hantera, centralisera, kategorisera, lokalisera, synkronisera och berika master data baserat på affärsreglerna för försäljning, marknadsföring och operativa strategier för ditt företag.

Master data kan ta formen av produkt-, kund-, leverantörs-, plats- och tillgångsinformation, utöver dina affärsfrämjande informationskällor.

En effektiv hantering av master data i en central databas ger dig en enda, övergripande bild av informationen och eliminerar dyra och ineffektiva åtgärder som orsakas av datasilos.

Det stöder dina affärsinitiativ genom identifiering, länkning och syndikering av information mellan produkter, kunder, butiker/platser, anställda, leverantörer, digitala tillgångar m.m.

 

Få fullständig kontroll över dina data med en MDM-plattform för att stödja ditt företags datastrategi.

Vad är Master Data Management? Och varför behöver du det? Upptäck värdet av Master Data Management för att leverera bättre affärsresultat. Hämta Whitepaper
A-Ö om Master Data ManagementI I denna e-bok förklarar vi de vanligaste MDM-termerna och förkortningarna. Hämta E-bok
Bygg ditt business Case Börja bygga ditt business case om hur MDM kommer att hjälpa till att skapa värde i din organisation. Denna e-bok är den ultimata guiden för att identifiera värde och främja MDM i organisationen. Hämta Guiden
Se mer material

Hur Master Data Management vinner tre vanliga uppgifter utmanar företag står inför genom att aktivera transparens.

Master Data Management är en viktig faktor för att tillhandahålla en enda, pålitlig bild av kritisk affärsinformation. Betrodda datakällor minskar kostnaderna för applikations-integration, förbättrar kundupplevelsen och ger användbar analytisk insikt. Master Data Management levererar detta genom att övervinna tre vanliga utmaningar:

 
Video Använda MDM för att leverera bättre data, bättre affärer och en bättre värld.

Framgång i den digitala ekonomin innebär att ge kunderna vad de vill. En sak de vill ha mer av: pålitliga uppgifter om produktens ingredienser, ursprung, miljöpåverkan och mer. MDM möjliggör kontrollerad synlighet för att leverera den. Redo att börja skapa en mer transparent värld?


Se video
Använda MDM för att leverera bättre data, bättre affärer och en bättre värld
Vilka är fördelarna med Master Data Management?

Master Data Management ansluter, kontrollerar och delar data från alla dina system, inklusive ERP, CRM, e-handel m.m. Det gör att du kan skapa en 360°-översikt över din information. Du lär dig allt från dina kunders köphistorik till produkttillgänglighet och interaktion med leverantörerna.

Master Data Management gör att du kan:

  • Fokusera på din produkt, din tjänst och dina affärsinsatser i de aktiviteter som ökar försäljningen.

  • Leverera personlig service och en engagerande upplevelse.

  • Nedprioritera aktiviteter som inte är lönsamma och som tar både tid och resurser i anspråk.

Fördelar med Master Data Management
E-bok Omvandla affärer med Master Data Management For Dummies.

Använd datatransparensens kraft och börja fatta bättre affärsbeslut med hjälp av betrodda data. Läs Transforming Business with Master Data Management For Dummies och lär dig om hur du kan använda Master Data Management för att säkerställa att dina data är korrekta, uppdaterade och delbara i hela företagets värdekedja.

Hämta din kopia
Omvandla affärer med Master Data Management For Dummies

Master Data Management hjälper dig att:

Eliminera silos Eliminera silos

med master data som finns på olika avdelningar eller företag

icon_graph_2c Förbättra den operationella effektiviteten

genom att anpassa organisations- och driftsdata

icon_people_circle_2c Öka samarbetet

mellan interna och externa grupper

icon_person_circle_2c Förbättra kundupplevelsen

med hjälp av insikter för att driva affärsresultat

icon_plant_grow_2c Spara resurser

genom att automatisera och effektivisera viktiga dataprocesser

icon_check_circle_2c Minska riskerna

förknippade med regelefterlevnad såsom GDPR

Master Data Management och vad det kostar med data av låg kvalitet.

I takt med att ditt företag växer blir ditt IT-landskap allt mer komplext. Förvärv, expansion till nya marknader och nya länder kan resultera i att ditt företag kör flera system, program och tekniker. Denna fragmenterade miljö skapar betydande problem för datahanteringen.

MDM tillhandahåller en organisationsmetod för datahantering och ökar värdet av din analys och kvaliteten på dina data. Den sammanlänkar information, personer och processer för att hjälpa dig att uppfylla affärsmål och förbättrar datakvaliteten.

Master Data Management och vad det kostar med data av låg kvalitet
Read more Read less
Read more +
Så här kommer du igång med MDM.

Oavsett om du funderar på att implementera en Master Data Management-lösning som du bäst håller på att implementera men inte vet var du ska börja, eller om du har vissa Master Data Management-funktioner men känner att de behöver uppdateras, kommer dessa tre steg hjälpa dig att komma igång.

Läs bloggen
Så tar du dig an hantering av master data

Vilken roll har Master Data Management?

MDM är en central lösning för att sammanföra data från hela företaget, vilket gör det möjligt för företag att maximera värdet och kvaliteten på data genom att eliminera silor, implementera styrning och dela den med alla som behöver den. Resultaten gör att du kan:

Så skapar du en solid RFP för MDM för att stödja din datastrategi.

Processen att identifiera och köpa in företagslösningar som behövs för driva ett företag kan variera kraftigt beroende på företagets storlek och branschfokus samt hur företagets nuvarande infrastruktur ser ut. Utforska denna användbara guide som hjälper dig att identifiera rätt lösning/partner.

Hämta Guiden
Så skapar du en solid RFP för Master Data Management för att stödja din datastrategi
 

Vilka är de olika typerna av master data?

Master data är en enda källa till vanliga data, men det finns många olika huvuddatatyper. De dupliceras ofta i verksamheten och lagras på frånkopplade system med silor där enigheten om en standarddefinition är liten.

Produktdata Omfattande och korrekt produktdata hjälper kunderna att fatta välgrundade köpbeslut. Studier visar att om man ger kunder bättre information och innehåll ökar onlineförsäljningen och antalet returer minskar. Högkvalitativ produktdata underlättar också snabbare onboarding av leverantörer. Kunddata Korrekt och fullständig kunddata vid rätt tidpunkt förbättrar affärsinitiativ och effektiviserar processer för både B2B och B2C-företag. Det möjliggör korrekt segmentering och rapportering, mer personliga upplevelser, ökad försäljning, regelefterlevnad m.m. Leverantörsdata Lagra och få tillgång till all data från dina leverantörer i ett arkiv och skapa en referens till den på andra datadomäner för 360° överblick. Detta resulterar i ökad kontroll, fördjupade relationer och en förbättrad leverantörs- och produkt-onboardingprocess. Platsdata Platsdata är viktigt för att hantera dina fysiska butiker, kontor, lager m.m. Kombinera platsdata med produkt- och leverantörsdata för att få bättre inblick i din dataförsörjningskedja. Partnerdata Med hjälp av data om samarbetspartners kan du bygga relationer som är viktiga för att få en korrekt förståelse av värdet av var och en av dina poster. Det gör det enklare att identifiera kunder och erbjuda bättre kundservice. Referensdata Att se till att referensdatafält som land, valuta och konverteringar är uppdaterade är avgörande för att fatta viktiga affärsbeslut, förstå deras inverkan på prestandan hos dina system och regelefterlevnad. Resursdata Om du hanterar resursdata med olika system mellan avdelningar kan datakvalitetens dras ner. Med all resursdata sammanlänkade i ett centralt arkiv har du en korrekt översikt över vem som använder vilken utrustning, var den lagras och när underhåll har utförts och av vem. Medarbetardata De anställda är värdefulla tillgångar. Genom att hantera medarbetardata i en centraliserad Master Data Management-lösning kan du koppla dem till andra domäner och få nya insikter, till exempel vilka anställda som har jobbat med vilka projekt, var de är placerade och deras kompetens. Redovisningsdata Master Data Management förhindrar att ERP blir en silo för redovisningsdata. Genom att ansluta ERP till andra system och tredjepartskällor ökar Master Data Management effektiviteten och blir din enda sanningskälla, vilket konsoliderar produktdata samt leverantörs- och återförsäljarinformation. Återförsäljardata För tillverkare är pålitlig och synlig återförsäljardata avgörande för att säkerställa korrekt fakturering, uppfylla återförsäljarens och slutkonsumenternas krav. Det är också avgörande för att man snabbt ska kunna expandera med nya återförsäljare som vanligtvis är butiker, dvs tillverkningsföretagets B2B-kund.

Master Data Management-lösningar som möjliggör datatransparens och affärsframgång.

MDM utvidgar värdet på dina IT-investeringar eftersom det kan integreras och skalas med dina andra system. MDM täcker olika datadomäner som är relevanta för alla dina affärsutmaningar.
Customer Master Data Management Customer Master Data Management

Du kan ge bränsle åt dina digitala affärs- och IT-initiativ – och leverera de upplevelser som kunderna kräver – genom att få en enda enhetlig bild av kunderna med hjälp av Customer Master Data Management (Customer MDM). Customer MDM förändrar hur företag uppnår kundförståelse och länkar samman, rensar och förbättrar kunddata. Det ger företagen den grund de behöver för att boosta sin verksamhet genom segmentering och personliga kundupplevelser. Dessutom kan de enklare följa förfaranden för efterlevnad och företagsstyrning.

Läs mer

Supplier Master Data Management Supplier Master Data Management

Supplier Master Data Management möjliggör en enda, pålitlig bild av dina leverantörer och deras produkter för större besparingar och effektivitet. Det gör det möjligt för dig att påskynda introduktionen av leverantörs- och produktdata, minska riskerna, öka produktsortimentet och stödja leverantörskedjans motståndskraft. Med Supplier Master Data Management blir det enkelt att centralisera och proaktivt styra leverantörs- och produktdata vilket resulterar i större kostnadsbesparingar för datahantering, effektivitet och kundernas förtroende.

Läs mer

Product Master Data Management Product Master Data Management

Även kallad produktinformationshantering, Product Master Data Management gör det möjligt för företag att skapa en enda källa till sanning för produktdata och att dela den med snabbhet och tillförsikt med kunder och affärsekosystempartners. Möjligheten att möjliggöra och hantera datatransparens gör det möjligt för företag att möta konsumenternas växande efterfrågan på information och insikt om produktens ingredienser och ursprung, vilket främjar engagerande, pålitliga relationer samtidigt som fullständig integritet och kontroll bibehålls.

Läs mer

Location Master Data Managment Location Master Data Managment

Att få en enda, pålitlig bild av din platsinformation, utnyttja inbyggd datakvalitet, styrning och integrationsmöjligheter blir möjligt med Location MDM. Location Master Data Management gör det möjligt för företag att hantera, underhålla, uppdatera och sömlöst dela plats- och platsmasterdata över flera kommunikationskanaler och applikationer för att därigenom uppnå en enda, pålitlig bild av din geografiska, plats- och lagerdata, vilket möjliggör exceptionella kundupplevelser och öka lönsamheten.

Läs mer

Enligt Accenture ökar kunskap om en kunds köphistorik sannolikheten att kunden ska handla av dig med 65 %.
Vilka är kärnfunktionerna för Master Data Management?

Master Data Management levererar grundläggande funktioner som ansluter och tillhandahåller information till varje punkt i verksamheten. Du kan verkligen omvandla dina affärsstrategier eftersom du har data av hög kvalitativ som är spridd runt om på företaget.

Samla in: Kombinera data från frikopplade system för att skapa en fullständig bild.

Profilera: Länka enheter för att generera ny information.

Rensa: Generera korrekta, välstrukturerade data som är lätta att använda i andra system.

Hantera: Effektivisera och automatisera affärsprocesser, driva beslutsfattande, implementera datastyrning, säkerställa efterlevnad och mer.

Dela: Samarbeta för att minska inkonsekvenser och förbättra integrationen.

Skydda: Vetskapen om var dina data finns gör det också lättare att skydda dem.

Product Master Data Management - Master data management capabilities
Så lyckas du med Master Data Management.

Ju mer du förstår komplexiteten i dina affärsutmaningar desto mer beslutsamt kan du ta dig an processen att välja din Master Data Management-lösning. För att underlätta för dig beskriver vi nedan i fyra steg hur du når framgång med ditt Master Data Management-projekt.

Så lyckas du med Master Data Management

Bygg ditt business case
Eftersom många intressenter och faktorer är involverade i alla storskaliga IT-projekt kommer guiden nedan att hjälpa dig att bygga ditt business case.

Anpassa den efter ditt uppdrag

Fundera över hur din plan överensstämmer med syftet med ditt företag. Du bör också ta fram en färdplan för att belysa de hinder som du behöver övervinna.


Hämta E-bok

Välj rätt tillvägagångssätt
Fundera på vilka leveransalternativ som finns tillgängliga. Välj till exempel en linjär eller agil metod.

Kvantifiera affärsnyttan

Fundera över vad som kännetecknar framgång för dig och upprätta tydliga, nåbara mätvärden för att kunna spåra och mäta resultat.

 
REFERENSER

Läs om våra kunders framgångar med Master Data Management.

Marks & spencer Genom att använda Master Data Management för att automatisera datainmatning och minska fel kan M&S nu hantera detaljerat innehåll för flera webbplatser. Läs kundcaset Office Depot Affärsleverantörerna och tjänsteleverantören minskar time-to-market och inmatningsfel genom att implementera en Master Data Management-lösning. Läs kundcaset Newell brands Lär dig hur en global marknadsförare med ett brett produktutbud över varumärken centraliserade sin produktinformation för att förbättra datakvaliteten och förenkla deras verksamhet. Läs kundcaset
 

ÄR DU REDO ATT SE MER?

Låt oss prata om hur Master Data Management kan ge din verksamhet datatransparens med en enkel och skalbar lösning.
demo master data management