Mikä on ydintietojen hallinta?

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää ydintietojen hallinnasta ja siitä, miten se kokoaa tiedot yhteen, tarkan tietueen luomiseen koko yrityksessä.
Read more Read less

Ydintietojen hallinta vauhdittaa liiketoimiasi parempien tietojen avulla.

Ydintietojen hallinta (MDM) on prosessi, jota käytetään yrityksen myynti-, markkinointi- ja toimintastrategioiden toimintatapojen mukaisesti ydintietojen hallinnointiin, keskittämiseen, järjestämiseen, luokitteluun, lokalisointiin, synkronointiin ja rikastamiseen.

Ydintiedot voivat olla tuote-, asiakas-, toimittaja-, sijainti- ja omaisuustietoja sekä muita liiketoiminnallesi tärkeitä tietolähteitä.

Ydintietojen tehokas ja keskitetty hallinta mahdollistaa yksittäisen luotettavan näkymän kaikkiin tietoihin ja poistaa datasiilojen aiheuttamat kalliit ja tehottomat prosessit.

Ratkaisu tukee liiketoimintaideoita tunnistamalla, linkittämällä ja yhdistämällä muun muassa tuotteisiin, asiakkaisiin, myymälöihin ja toimipaikkoihin, työntekijöihin, toimittajiin, digitaalisiin hyödykkeisiin liittyvät tiedot.

Hallinnoi tietojasi MDM-alustalla ja tue näin yrityksesi tietostrategiaa.

Mitä Master Data Management on? Entä mihin sitä tarvitaan? Lue, miten ydintietojen hallinta tuo lisäarvoa parantamalla liiketoiminnan tuloksia. Lataa julkaisu
The Complete A-Z of Master Data Management Tämä e-kirja antaa yleiskuvan MDM:stä ja määrittelee yleisimmät siihen liittyvät termit ja lyhenteet. Hanki e-kirja
Building the Business Case Aloita oman menestystarinasi luominen tutustumalla siihen, miten MDM auttaa luomaan arvoa organisaatiossasi. Tämä e-kirja on kattava opas arvontunnistukseen ja MDM:n tukemiseen organisaatiossa. Hanki e-kirja
Näytä kaikki resurssit
MDM-ratkaisun edut

MDM yhdistää, hallinnoi ja jakaa tietoja kaikista järjestelmistäsi, mukaan lukien ERP, CRM, verkkokauppa ja paljon muuta. Sen avulla voit luoda 360 asteen näkymän kaikista tiedoistasi. Opit kaiken asiakkaiden ostohistoriasta tuotteiden saatavuuteen ja toimittajasuhteisiin.

MDM:n avulla voit

  • keskittää tuote-, palvelu- ja liiketoimintapanokset myyntiä lisääviin toimiin
  • tarjota erittäin henkilökohtaista palvelu- ja sitoutumiskokemuksia
  • vähentää kannattamatonta toimintaa, joka kuluttaa aikaa ja resursseja.
mdm-1
Read more Read less

Näiden etujen ohella ydintietojen hallinnan avulla voit:

stibo-asset_eliminate-data-silos@2x Poistaa datasiilot

ja saada käyttöösi eri osastojen tai liiketoiminta-alueiden tallentamat tärkeät tiedot.

Improve-Efficiencty@2x Parantaa toiminnan tehokkuutta

yhdenmukaistamalla organisaatio- ja operatiivisia tietoja.

Increased-Collaboration@2x-2 Kehittää yhteistyötä

sisäisten ja ulkoisten ryhmien välillä.

Customer-Centricity@2x-2 Parantaa asiakaskokemusta

käyttämällä uusia tietoja liiketoiminnan tehostamiseen.

resources@2x Säästää resursseja

automatisoimalla ja virtaviivaistamalla olennaisia tietoprosesseja.

stibo-asset_reduce-risk@2x Vähentää riskejä

noudattamalla lakisääteisiä vaatimuksia, kuten GDPR-asetusta.

MDM-ratkaisun käyttöönotto

Jos mietit MDM-ratkaisun käyttöönottoa tai olet ottamassa sitä käyttöön, muttet tiedä mistä aloittaa, tai jos käytössäsi on joitakin päivitystä kaipaavia MDM-toimintoja, seuraavat kolme vaihetta auttavat pääsemään alkuun.

Lue blogi
approach master data management
Video A world without MDM

Maailma ilman ydintietojen hallintaa on paikka, jossa asiakkaasi tilaamat tuotteet eivät ole aina niitä, mitä he saavat, jossa sinua pommitetaan monta kertaa samalla tarjouksella ja jossa tuotteissasi on aika ajoin sekaannuksia.

Ydintietojen hallinta ja huonolaatuisten tietojen kustannukset

Kun yrityksesi kasvaa, IT-ympäristöstäsi tulee monimutkaisempi. Yritysostot, laajentuminen uusille markkinoille ja uusiin maihin voivat johtaa siihen, että yrityksessäsi on käytössä useita järjestelmiä, sovelluksia ja teknologioita. Tällainen hajanainen ympäristö aiheuttaa merkittäviä tiedonhallintaongelmia.

MDM tarjoaa järjestelmällisen tavan tietojen hallintaan ja lisää analysoinnin arvoa sekä tietojesi laatua. Ratkaisu yhdistää tietoja, ihmisiä ja prosesseja, ja auttaa saavuttamaan liiketoimintatavoitteet sekä parantamaan tietojen laatua.

bad data solved with master data management
Read more Read less
Read more +

Mikä on ydintietojen hallinnan rooli?

Ydintietojen hallinnan tehtävänä on poistaa datasiilot ja hallinnoida, jakaa ja korjata tietoja yhdessä paikassa. Tällöin voit:

EBOOK Transforming Business with Master Data Management For Dummies

Opi hyödyntämään tietojen läpinäkyvyyttä ja tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä luotettavien tietojen pohjalta. Tässä e-kirjassa tarkastellaan ydintietojen hallinnan tärkeyttä sekä neuvotaan miten varmistetaan tietojen täsmällisyys, luotettavuus, johdonmukaisuus ja jaettavuus koko yrityksen ja arvoketjun kesken.

Parantamalla tietojen läpinäkyvyyttä voit parantaa asiakaskokemusta, lisätä nykyisten sovellusten ja järjestelmien arvoa ja saavuttaa kilpailuetua.


Download
Transforming Business with Master Data Management For Dummies
Miten luoda yrityksen datastrategiaa tukevan MDM-ratkaisun tarjouspyyntö

Liiketoiminnan edellyttämien ratkaisujen tunnistaminen ja hankkiminen vaihtelee paljon yrityksen koon ja toimialan sekä infrastruktuurin mukaan. Tutustu tähän hyödylliseen oppaaseen, joka auttaa tunnistamaan oikean ratkaisun ja/tai kumppanin.

Lataa opas
How to Create a Solid RFP for Master Data Management
Sanasto, Master data management

PIM, DAM, CDO, tietojen rikastaminen, täsmäytys ja linkitys... Etkö ole aivan varma, mitä kaikki nämä lyhenteet ja termit tarkoittavat ja miten ne liittyvät ydintietojen hallintaan? Vastaukset kysymyksiisi saat tästä MDM:n A–Z -oppaasta.

Tutustu kattavaan MDM:n A–Z-sanastoon
A to z of Master data management

Ydintietojen tyypit

Ydintiedot ovat yksi yleisten tietojen lähde, mutta se sisältää useita erilaisia tietotyyppejä. Tiedot ovat usein päällekkäisiä liiketoiminnan eri alueilla ja ne on tallennettu erillään tietojärjestelmiin ilman yhtenäisiä määritelmiä.

Tuotetiedot Monipuoliset ja tarkat tuotetiedot auttavat asiakkaita tekemään tietopohjaisia ostopäätöksiä. Tutkimukset osoittavat verkkomyynnin kasvavan ja palautusten vähenevän, kun ihmiset saavat laadukkaampaa tietoa. Laadukkaat tuotetiedot helpottavat ja nopeuttavat myös myyjien perehdytystä. Asiakastiedot Tarkat, ajantasaiset ja kattavat asiakastiedot parantavat liiketoiminta-aloitteita ja virtaviivaistavat prosesseja sekä yritys- että kuluttajakauppaa tekevissä yrityksissä. Laadukkaat asiakastiedot muun muassa edistävät tarkkaa segmentointia ja raportointia, mahdollistavat yksilöllisemmät kokemukset, lisäävät myyntiä ja edistävät määräysten noudattamista. Toimittajatiedot Säilytä ja käytä kaikkia toimittajiisi liittyviä tietoja yhdessä paikassa ja käytä niitä muiden tietojen ohella saadaksesi kattavan 360 asteen näkymän. Näin tehostat hallintaa, luot läheisempiä suhteita sekä parannat toimittaja- ja tuoteperehdytystä. Sijaintitiedot Sijaintitiedot ovat välttämättömiä esimerkiksi fyysisten myymälöiden, toimistojen ja varastojen hallinnassa. Yhdistä sijaintitiedot tuote- ja toimittajatietoihin, niin saat paremman käsityksen tietojen toimitusketjusta. Osapuolten tiedot Kun tunnet osapuolten tiedot, voit muodostaa suhteita, jotka ovat elintärkeitä erilaisten tietojen arvon todelliselle ymmärtämiselle. Tämä helpottaa asiakkaiden tunnistamista ja on avain parempaan asiakaspalveluun. Viitetiedot Viitetietokenttien, kuten maan, valuutan ja konversioiden, pitäminen ajantasaisina on ratkaisevan tärkeää keskeisten liiketoimintapäätösten tekemiselle, niiden vaikutusten ymmärtämiselle sekä määräysten täyttämiselle. Omaisuustiedot Kun omaisuustietoja hallinnoidaan eri osastojen hajanaisilla järjestelmillä, tietojen laatu voi heikentyä. Kun kaikki omaisuustiedot yhdistetään keskitettyyn keskustietovarastoon, saat tarkan yleiskuvan siitä, kuka mitäkin laitetta käyttää, missä se sijaitsee, milloin ja kenen toimesta sitä on ylläpidetty. Työntekijätiedot Työntekijät ovat yritykselle arvokkaita. Kun työntekijätietoja hallinnoidaan keskitetyllä MDM-ratkaisulla, voit yhdistää niitä muihin tietoihin ja saada uusia oivalluksia. Voit esimerkiksi nähdä, mitkä työntekijät ovat työskennelleet tiettyjen projektien parissa, missä he työskentelevät ja mikä on heidän osaamistasonsa. Kirjanpitotiedot Ydintietojen hallinnalla estetään ERP-järjestelmän muuttuminen kirjanpitotietojen varastoksi. Kun ERP liitetään muihin järjestelmiin ja kolmannen osapuolen lähteisiin, MDM parantaa tehokkuutta ja muuttuu ainoaksi luotettavaksi lähteeksi (SSOT) yhdistämällä tuotetiedot sekä toimittaja- ja myyjätiedot. Myyjätiedot Luotettavat ja selkeät myyjätiedot ovat valmistajille ratkaisevan tärkeitä. Niiden avulla voidaan varmistaa asianmukainen laskutus, täyttää myyjän ja loppukuluttajan vaatimukset sekä saada nopeasti lisää myyjiä. Nämä ovat tavallisesti vähittäismyyjiä ja valmistavan yrityksen B2B-asiakkaita.

Miten ydintietojen hallinta auttaa sinua?

MDM lisää IT-investointien arvoa, koska se integroituu muihin järjestelmiisi ja skaalautuu niiden mukaan. MDM kattaa liiketoiminnan haasteisiin liittyvät erilaiset tietoalueet.
 


Customer master data management (CMDM)

Voit kehittää digitaalista liiketoimintaasi ja IT-aloitteitasi sekä tarjota asiakkaiden kaipaamia kokemuksia saamalla yhden yhtenäisen näkymän CMDM-ratkaisua käyttävistä asiakkaista. CMDM auttaa yrityksiä saavuttamaan asiakasymmärryksen yhdistämällä, puhdistamalla ja kehittämällä asiakastietoja. Se antaa yrityksille perustan, joka auttaa niitä kasvattamaan liiketoimintaansa segmentoinnin ja henkilökohtaisten asiakaskokemusten avulla. Lisäksi yritysten on helpompi noudattaa hallinnollisia ja lakisääteisiä vaatimuksia.

Accenturen mukaan asiakkaan ostohistorian tunteminen parantaa 65 % todennäköisyyttä, että asiakas valitsee sinut.
Datatalous vaatii monialaista johtajuutta

Miten kaikki asiakaskokemuksesta vastaavat johtajat (CXO) voivat kokoontua ja maksimoida organisaation tiedot? Tämä yhteenveto auttaa tarkastelemaan datatalouden eri rooleja.

Lataa yhteenveto
data economy demands cross functional mdm leadership

Product master data management

Tuotteen ydintietojen hallinta kerää kaikki tuotetietosi yhteen paikkaan ja luo yhden luotettavan tietolähteen. Näin voit hankkia, hallinnoida ja jakaa tuotetietoja koko yrityksessä, ja toimittaa johdonmukaisia, tarkkoja ja oikea-aikaisia tietoja järjestelmiin, henkilöstölle ja liikekumppaneille.

Marks & Spencer

Tällä brittiläisellä jälleenmyyjällä oli 585 erilaista tuotemääritettä ja kahdeksan kansainvälistä verkkosivustoa viidellä kielellä. Otettuaan käyttöön PMDM-ratkaisun Marks & Spencer pystyi käyttämään sääntöjä tietojensa hallintaan, räätälöimään tuotevalikoimansa kullekin maalle ja hallinnoimaan tuotetekstikäännöksiä automaattisesti.Lue menestystarina
marks and spencer uses product master data management
Ydintietojen hallinnan mahdollisuudet

MDM tarjoaa ydintietotoiminnot, jotka yhdistävät ja tarjoavat tietoja kaikkiin yrityksen toimipisteisiin. Voit aidosti muuttaa liiketoimintastrategioitasi, koska käytettävissä on laadukasta dataa koko yrityksen laajuudelta.

Product Master Data Management - Master data management capabilities
Read more Read less
Read more +
Menestyminen MDM:n avulla

Mitä paremmin ymmärrät liiketoimintasi haasteiden monimuotoisuutta, sitä paremmin osaat valita sopivan MDM-ratkaisun. Jäljempänä esitetyt seitsemän vaihetta auttavat sinua menestymään MDM-hankkeesi avulla.

How to achieve master data management success
Tärkeimmät MDM-ratkaisua koskevat seikat

Ota huomioon seuraavat neljä seikkaa, kun olet jo luonut strategiasi, mutta ennen kuin lähdet MDM-matkalle:

Luo liiketoimintamalli
Koska kaikkiin laajoihin IT-projekteihin liittyy monia sidosryhmiä ja tekijöitä, alla mainittu opas auttaa sinua liiketoimintamallin luomisessa.

Linjaa missiosi mukaan
Mieti, miten suunnitelmasi vastaavat liiketoimintasi tarkoitusta. Tee myös etenemissuunnitelma, jossa tuot esiin ylitettäviä esteitä.

Valitse oikea lähestymistapa
Harkitse käytettävissä olevia toteutusvaihtoehtoja. Voit valita esimerkiksi joko lineaarisen tai ketterän lähestymistavan.

Määritä liiketoiminnan arvo
Mieti, miltä menestys mielestäsi näyttää, ja luo selkeät, saavutettavissa olevat mittarit tulosten seuraamista ja mittaamista varten.

Master data management key considerations
Guide to building your business case for MDM

Vaikka olisit varma, että investointi MDM-ratkaisuun on organisaatiollesi paras keino menestyä tiedonhallinnassa, sinun on vielä vakuutettava asiasta kaikki muut päätöksentekijät. Koska mukana on monia sidosryhmiä ja useita näkökulmia, olemme luoneet oppaan avuksi liiketoimintamallin luomiseen ydintietojen hallintaa varten.Hanki e-kirja
Guide to building your business case for Master data management
Ydintietojen hallinnan trendit

Kun pyrit toimimaan mainittujen trendien mukaisesti, voit parantaa ydintietojesi hallintaa ja ymmärrystä ja palvella näin paremmin asiakkaitasi, parantaa liiketoiminnan tulosta, noudattaa vaatimuksia ja kasvattaa liikevaihtoa.

Master data management trends
Read more Read less
Read more +
LUODAAN LÄPINÄKYVÄMPI MAAILMA Paranna tietojen läpinäkyvyyttä ydintietojen hallinnalla Stibo Systemsin missiona on luoda maailman monipuolisimmat ydintietojen hallintaratkaisut, joiden avulla yritykset voivat optimoida liiketoimintansa sekä ympäristöä koskevan ja yhteiskunnallisen suorituskykynsä. Ota meihin yhteyttä jo tänään ja aloita matkasi kohti parempaa liiketoimintaa ja parempaa maailmaa.
Ota meihin yhteyttä