Stibo Systems - The Master Data Management Company
Stibo Systems

Customer Master Data Management

Få fullständig överblick över dina kunder och relationer för effektivare marknadsföring, ökad försäljning och förbättrad kundupplevelse med högkvalitativ data.
Customer Master Data Management - Customer MDM

Leverera tillfredställande kundupplevelser med hjälp av kunddata som du kan lita på.

Att skapa en enda, övergripande kundvy kan vara utmanande med kunddata som är spridda över flera företagssystem som CRM, ERP och CDP. Utan tillförlitliga data och insikter kan företag inte tillhandahålla de personliga och konsekventa upplevelser som individer och företag har kommit att förvänta sig.

Riktade kampanjer, kontobaserad marknadsföring, proaktiv korsförsäljning och merförsäljning samt uppsökande arbete i flera kanaler kräver att företag har en enhetlig och tillförlitlig syn på sina kunder. Utan detta kommer anpassning, marknadsföring och andra strategiska initiativ att misslyckas innan arbetet med dem ens har börjat.

Stibo Systems kund-MDM (Customer Master Data Management) hjälper dig att förstå dina kunder bättre genom att konsolidera, rensa, förbättra och styra kunddata. Den ger återförsäljare insikter i konsumenternas historik och preferenser samtidigt som den ger B2B-företag en konsoliderad översikt över deras kund- och partner-ekosystem.

Med kund-MDM:s robusta, centraliserade dataplattform kan du förbättra operationell agilitet, beslutsfattande och analyser, leverera överlägsna kundupplevelser och öka intäkterna och effektiviteten.

VIDEO: Customer MDM Bra kundrelationer börjar med bra data

Dagens kunder kräver exceptionella, personliga upplevelser. För att vinna deras förtroende och lojalitet krävs korrekta, högkvalitativa data om vilka de är, vad de vill och hur och var de vill ha det. Se hur Stibo Systems kund-MDM tillhandahåller en grund för lönsamma relationer genom att möjliggöra skapandet av en 360°-överblick över dina kunder.


Se video
Customer Master Data Management - customer relationshipsvideo
E-BOK Omvandla affärer med Master Data Management For Dummies.

Använd datatransparensens kraft och börja fatta bättre affärsbeslut med hjälp av betrodda data. Läs Transforming Business with Master Data Management For Dummies och lär dig om hur du kan använda MDM för att säkerställa att dina data är korrekta, uppdaterade och delbara i hela företagets värdekedja.

Hämta din kopia
Omvandla affärer med Customer Master Data Management For Dummies

Effektivisera processer, förbättra efterlevnad och leverera utmärkta kundupplevelser med tillförlitliga kunddata och insikter.

icon_distributed_data_model_2c Förbättra befintliga system

Förbättra CRM, CDP, ERP och e-handel med datadeduplicering och berikningskapacitet

icon_person_circle_2c Optimera kundupplevelsen

Leverera personliga, engagerande upplevelser och erbjudanden med hjälp av djupgående kundinsikter

icon_arrow_consolidate_2c Uppnå en enda kundvy

Maximera möjligheterna till korsförsäljning och merförsäljning med 360°-överblick över kundens ekosystem

icon_compliance_2c Säkerställ efterlevnad

Följ regulatoriska regler och branschregler genom förbättrade datahanteringsprocesser

icon_money_bag_dollar_2c Öka intäkter och vinster

Öka antalet repeterbara affärer med riktade lojalitetsprogram baserade på kundpreferenser

icon_plant_growth_2c Öka effektiviteten

Minska felprocenten och behovet av tidskrävande manuella datakvalitetskontroller

Ha kontroll över dina data för att möjliggöra digital omvandling och förbättra kundcentreringen.

Customer MDM för B2B-företag Koppla ihop ditt kund- och partner-ekosystem för att effektivisera processer, förbättra efterlevnaden och öka försäljningen med hjälp av Customer MDM. Hämta Datablad
Bygga ett business case för transparent kunddata 26 frågor du bör ställa när du bygger ett business case för transparent kunddata i din organisation för finansiella tjänster. Hämta Whitepaper
Customer MDM för B2C-företag Tillgodose kundernas föränderliga behov och möt deras förväntningar med personlig kommunikation och omnichannel-upplevelser med hjälp av Customer MDM. Hämta Datablad
Läs Mer Material
Ett strategiskt tillvägagångssätt för att organisera, förbättra och automatisera kunddata i hela företaget.
Organisera Organisera Organisera Stöd operativa affärsprocesser med en robust och flexibel datamodell. Få insikter i komplexa relationer mellan hierarkier och datadomäner för att optimera värde. Förbättra Förbättra Förbättra Förbättra datakvaliteten med avancerad matchning, länkning, profilering, rensning och berikning. Se till att dina data är ändamålsenliga med övervakning, mätning och rapportering av datakvaliteten. Automatisera Automatisera Automatisera Öka organisationens effektivitet med automatiserade och flexibla arbetsflödesfunktioner, affärsregler, konfigurerbara gränssnitt, instrumentpaneler och rapportering. Effektivisera processer för att säkerställa efterlevnad.

Få fler kunder och förbättra befintliga relationer med djupgående insikt.

Förbättra data stewardship

Gör det enklare för dataförvaltare att integrera, konsolidera och rensa frånkopplade data.

Förbättra data stewardship med Customer Master Data Management
Read more Read less
Read more +
Kraftfull Personalisering

Leverera effektivt en 360°-kundvy.

Kraftfull Personalisering med Customer Master Data Management
Read more Read less
Read more +
Dra nytta av tillförlitliga data

Extrahera mer värde från dina data genom att förenkla det dagliga underhållet och hanteringen.

Dra nytta av tillförlitliga data med customer master data management
Read more Read less
Read more +
Säkerställ efterlevnad

Stärk regelefterlevnaden med effektiv datahantering, inklusive övervakning, tillämpning och rapportering.

Säkerställ efterlevnad med customer master data management
Read more Read less
Read more +
EXECUTIVE BRIEF Maximera värdet av din CRM-investering med Customer MDM.

Eftersom CRM har blivit så vanligt kan det vara förvånande för företags- och IT-ledare att höra att det i sig själv inte kan lösa kritiska datautmaningar. Börja säkerställa kunddatakvalitet och konsekvens i flera CRM-versioner och andra appar med silor genom att kombinera Customer MDM med CRM för maximal avkastning på investeringen.

Hämta Briefen
Maximera värdet av din CRM-investering med Customer MDM
referenser

Lås upp informationens kraft genom bättre datahantering.

Ritual Cosmetics Med MDM möjliggör Rituals Cosmetics sina finans- och IT-team att fatta strategiska beslut baserat på bra data. Läs kundcaset Marks and Spencer Genom att använda MDM för att automatisera datainmatning och minska fel kan M&S nu hantera detaljerat innehåll för flera webbplatser. Läs kundcaset Sonepar Sonepar Canada använder Multidomain MDM för att effektivt hantera mer data och öka datanoggrannheten utan att medföra extra kostnader. Läs kundcaset
LÅT OSS BÖRJA SKAPA EN MER TRANSPARENT VÄRLD Möjliggör datatransparens genom MDM På Stibo Systems är vårt uppdrag att skapa världens mest mångsidiga lösningar för masterdatahantering, byggda för att göra det möjligt för företag att optimera sin verksamhet, miljö och sociala prestanda. Kontakta oss redan idag för att börja din resa för att skapa bättre affärer och en bättre värld.
Kontakta oss
Stibo_Tagline_skagerrak