Stibo Systems - The Master Data Management Company

Personvernerklæring

Stibo Systems tar ditt personvern på alvor. Denne personvernerklæringen dekker det vi samler inn og hvordan vi bruker, formidler, overfører og lagrer personopplysningene dine.

IDENTITETEN TIL STIBO SYSTEMS
Stibo Systems Global Headquarters
Axel Kiers Vej 11
DK-8270 Højbjerg


Finn alle kontorene våre

Hvis du ønsker å sende inn en forespørsel om personvern eller sikkerhet, kan du fylle ut skjemaet på denne siden.

PERSONOPPLYSNINGER SOM VI SAMLER INN
Målet for Stibo Systems og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (i fellesskap omtalt som "Stibo Systems") er å gi deg en personalisert Internett-opplevelse som sikrer at du får den informasjonen samt de ressursene og tjenestene som er mest relevante og nyttige for deg. For å nå det målet kan det hende at vi samler inn personopplysninger under dine besøk for å forstå det som skiller deg fra hver av de andre av brukerne våre. Denne personvernerklæringen opplyser om praksis for Stibo Systems’ informasjonsinnsamling og spredning i forbindelse med www.stibosystems.com og alle andre nettsteder som eies eller drives av Stibo Systems (til sammen omtalt som "nettstedet")


SLUTTBRUKERDATA FRA NETTSTEDET
Dataene genereres av deg når du bruker nettstedet til Stibo Systems eller sender skjemaer og gir samtykke til å motta markedsføringsmateriale, nyhetsbrev eller andre former for kommunikasjon. Listen nedenfor viser den typen personopplysninger som logges eller sendes til Stibo Systems når du bruker nettstedet.

 • IP- eller MAC-adresse.
 • Tid for besøket og henvisning til sted (f.eks. nettstedet eller den siden som ga en lenke til Stibo Systems-siden).
 • Nettleserdata, statistiske data og samlede data på dine besøk til siden.
 • Informasjon om nettleser og enhet.
 • Informasjon om samtykke sendt via nettstedet.
 • Når du sender et nettbasert skjema, får vi den informasjonen du gir. Dette er vanligvis navn, e-postadresse, telefonnummer, stilling og den bedriften du representerer.


VI BRUKER DENNE INFORMASJONEN TIL FØLGENDE FORMÅL

 • For å personalisere opplevelsen din på nettstedet vårt og gi deg relevant informasjon.
 • For kontinuerlig å optimalisere og forbedre nettstedet og innholdet vårt basert på informasjonen og tilbakemeldingene vi får fra deg og din aktivitet på nettstedet vårt.
 • For å administrere samtykker og abonnementer på vår postlister.
 • For å svare på forespørsler som mottas via nettstedet.


RETTSLIG GRUNNLAG
Når vi behandler personopplysninger, er det enten basert på ditt samtykke eller en berettiget interesse. Det kan også være tilfeller der det er nødvendig å behandle informasjonen fra deg for å oppfylle en kontrakt der du er en av partene, eller for å iverksette tiltak på din forespørsel før det inngås en kontrakt, jf. EUs personvernforordning (GDPR) art. 6(1)(a)-(b)-(f).

Vi behandler personopplysninger av visse berettigede forretningsformål, som omfatter noe av eller alt det følgende:

 •  der behandlingen gjør at vi kan styrke, endre, personalisere eller på annen måte forbedre våre tjenester / vår kommunikasjon til fordel for kundene våre.
 • for å forstå bedre hvordan folk interagerer med nettstedet vårt.
 • for å bestemme effektiviteten ved reklamekampanjer og annonsering.

Vi tar vare på personopplysningene dine og respekterer privatlivets fred. Når behandlingen er basert på samtykke, kan du når som helst trekke samtykket tilbake ved å bruke avabonneringsfunksjonen som du finner nederst i all vår markedsføringskommunikasjon, eller du kan ganske enkelt følge denne lenken og bruke kontaktskjemaet vårt. Hvis du trekker samtykket ditt tilbake, vil det ikke berøre lovligheten av behandlingen før tilbaketrekningen.


TREDJEPARTER
Stibo Systems vil ikke selge, bytte bort eller på annen måte overføre personopplysninger til upålitelige tredjeparter. I de fleste tilfellene bruker vi anonyme data på våre plattformer for analyse av nettsteder. Noen ganger kan personopplysninger, f.eks. en IP-adresse, bli samlet inn via Stibo Systems’ nettsted og delt med pålitelige tredjeparter for å hjelpe til med den daglige driften og forbedring av nettstedet vårt.

Med tanke på disse formålene overfører vi opplysninger om IP- adresser, Mac-adresser og andre identifikasjonsdata om enheter som brukes for å få tilgang til nettstedene våre. Noen av disse tjenestene (se liste under) befinner seg i USA, som Det europeiske datatilsynet mener ikke har implementert tilstrekkelige lover for personvern i forhold til EUs standard for personvernopplysninger i land utenfor EU/EAA. Imidlertid må USA-baserte tredjeparter som samarbeider med Stibo Systems, enten være egensertifiserte i henhold til EU-US Privacy Shield-ordning eller følge kravene i standardvilkårene for avtaler for å oppfylle kravene til nødvendighet og tilstrekkelighet i et land utenfor EU/EEA.

Personopplysninger vil bare bli delt så langt det er nødvendig og bare med pålitelige tredjeparter som er kontraktsmessig forpliktet til å behandle alle personopplysninger fortrolig og å oppfylle kravene og forpliktelsene til det å være databehandler.

Vi bruker følgende tjenester og informasjonskapsler fra pålitelige tredjeparter:

Google Analytics: For nettsted- og brukerstatistikk

HotJar: For avansert brukerstatistikk og tilbakemeldinger

Wistia: For videoanalyse

Hubspot: For samtykkeadministrasjon, nettstedanalyse og abonnementer

Salesforce: For styring av kundeforhold (CRM)

Communigator: For IP-informasjon om firmanavn

PathFactory: For innholdsanalyse

LAGRINGSPERIODE
Vi beholder personopplysninger om kunder, partnere og kontraktsparter på fil i vårt CRM-system i den perioden der vi har et forretningsforhold med deg eller bedriften du representerer. Vi lagrer denne informasjonen til det ikke lenger er noen forretningsmessig hensikt å opprettholde forbindelsen, eller hvis du ber oss om å slette den, hvis ikke vi har en rettslig forpliktelse til å lagre informasjonen lenger.

Jobbsøknader som ikke resulterer i ansettelse hos Stibo Systems, vil bli slettet senest 6 måneder etter mottak. Det gjøres unntak der en søker har gitt Stibo Systems samtykke til å beholde informasjonen av hensyn til senere jobbmuligheter, f.eks. for å ha en talentbank.

HVORDAN INFORMASJONEN BESKYTTES
Stibo Systems har tatt i bruk sikkerhetsfunksjoner for å hindre uautorisert formidling av eller tilgang til personopplysninger. For eksempel finnes serveren som er vertskap for nettstedet, utenfor nettstedet på et sikkert sted, der bare bestemte personer har tilgang. Serveren har også brannmurer som er satt opp for å beskytte den mot tilgang utenfra og for å oppdage inntrengere. All fjerntilgang krever passord og en sikker nettleser. Imidlertid må man være klar over at konfidensialiteten i ev. kommunikasjon eller materiale som overføres til eller fra Stibo Systems via dette nettstedet eller e-post, ikke kan garanteres. Derfor er ikke Stibo Systems ansvarlig for sikkerheten til den informasjonen som overføres via Internett. Hvis det gjelder mer privat kommunikasjon, kan du kontakte Stibo Systems.

LENKERS TIL ANDRE NETTSTEDER
Dette nettstedet kan også inneholde lenker til andre nettsteder eller annonser for tredjeparter eller annonser plassert av tredjeparter. Hvis du går inn på nettstedet til en tredjepart fra en lenke på dette nettstedet, er ikke den informasjonen du gir på det nettstedet, underlagt denne personvernerklæringen. Stibo Systems er ikke ansvarlig for hvordan personopplysninger behandles på slike nettsteder, av annonsører eller tredjeparter, eller for innholdet på slike nettsteder eller i slike annonser. Det er mulig at disse lenkene eller annonsene i seg selv kan brukes av tredjeparter eller andre til å samle personopplysninger eller annen informasjon om besøkende på nettstedet. Stibo Systems er ikke ansvarlig for hvordan personopplysninger behandles på slike nettsteder, av slike tredjeparter eller for innholdet på slike nettsteder. Stibo Systems kontrollerer ikke disse tredjepartenes bruk av informasjonskapsler, innsamling av informasjon eller hvordan de håndterer slik informasjon. Det er bare du som er forpliktet til å gjennomgå og forstå den praksisen og de retningslinjene som brukes av disse andre nettstedene og av disse tredjepartene.

DINE RETTIGHETER
Du har rett til å få tilgang til de personopplysningene som vi behandler og lagrer om deg, med forbehold om visse lovfestede unntak.

Du har dessuten rett til å protestere mot innsamlingen og den videre behandlingen av personopplysningene dine. I tillegg har du rett til å korrigere personopplysningene dine og å kreve at vi skal begrense behandlingen av personopplysningene dine.

Hvis du ber om det, vil vi slette de personopplysningene som vi har registrert om deg uten unødig opphold, hvis ikke vi kan fortsette behandlingen på et annet rettslig grunnlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for å forsvare et juridisk krav eller for å besvare en henvendelse fra deg.

Under visse omstendigheter kan du også be om at vi skal gi deg en oversikt over personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og be oss om å overføre slike opplysninger til en annen behandlingsansvarlig person.

Hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene dine som beskrevet over, eller hvis du har spørsmål om Stibo Systems’ innsamling og behandling av personopplysningene dine, kan du kontakte oss ved å følge denne lenken og fylle ut kontaktskjemaet.

Du kan når som helst sende en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten.

ARRANGEMENTER
Stibo Systems samler inn de personopplysningene du gir når du registrerer deg for et arrangement. Informasjonskategoriene kan omfatte: navn, stilling, e-post på jobben, selskapets navn og eventuelle preferanser, f.eks. matpreferanser interesser/foretrukne økter/spor på arrangementet. Vi bruker denne informasjonen ettersom vi har en berettiget interesse av å organisere/planlegge arrangementet; gi bekreftelse og relevant informasjon om arrangementet, våre produkter og tjenester. På disse arrangementene, enten det er personlig eller virtuelt, kan vi overføre personopplysningene som er samlet inn, til sponsorpartnere, som kan bruke denne informasjonen til markedsføringsformål.


SKANNING AV BRIKKER PÅ ARRANGEMENTER
Ved noen arrangementer vil Stibo Systems dele ut RFID-bikker til deltakerne. Dette gjør at deltakerne kan få skannet brikkene av utstillerne for å gi samtykke til å motta kommunikasjon om arrangementet/øktene/produktene eller tjenestene. Merk at dette er valgfritt, og alle deltakerne kan nekte å få brikkene sine skannet.


STIBO SYSTEMS’ RETT TIL Å ENDRE DENNE PESONVERNERKLÆRINGEN
Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen basert på vesentlige endringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funksjoner og for å forbedre nettstedet.