Stibo Systems - The Master Data Management Company

Tietosuojakäytäntö

Stibo Systems huolehtii yksityisyydestäsi. Tämä tietosuojakäytäntö kattaa sen, mitä keräämme ja miten käytämme, luovutamme, siirrämme ja tallennamme henkilötietojasi.

STIBO-JÄRJESTELMIEN TUNNISTETIEDOT
Stibo Systems Global Headquarters
Axel Kiers Vej 11
DK-8270 Højbjerg

Löydä kaikki toimistomme sijainnit

Jos haluat lähettää tietosuoja- tai tietoturvakysymyksen, täytä tällä sivulla oleva lomake .

KERÄÄMÄMME HENKILÖTIEDOT
Stibo Systemsin ja sen tytäryhtiöiden (tytäryhtiöiden ja sidonnaisyhtiöiden, jäljempänä "Stibo Systems") tavoitteena on tarjota sinulle personoitu Internet-kokemus, joka toimittaa sinulle tärkeimmät ja hyödyllisimmät tiedot, resurssit ja palvelut. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi voimme kerätä henkilökohtaisia tietoja vierailuillasi ymmärtääksemme, mikä erottaa sinut muista käyttäjistä. Tämä tietosuojalauseke paljastaa Stibo Systems -tietojen keräämisen ja levittämisen käytännöt www.stibosystems.com-sivuston ja kaikkien muiden Stibo Systems -yhtiön omistamien tai ylläpitämien maailmanlaajuisten verkkosivustojen (yhdessä "Sivusto") yhteydessä.

LOPETA KÄYTTÄJÄTIEDOT SIVUSTOLTA
Tiedot syntyvät, kun selaat Stibo Systems -sivustoa tai lähetät lomakkeita ja annat suostumuksesi markkinointimateriaalin, uutiskirjeiden tai muun viestinnän muotojen vastaanottamiseen. Alla oleva luettelo näyttää henkilötietojen tyypit, jotka kirjataan tai lähetetään Stibo Systemsille, kun käytät Sivustoa.

 • IP- tai MAC-osoite.
 • Käynnin aika ja viittesijainti (esim. Sivusto tai sivu, joka tarjosi linkin Stibo Systems -sivulle).
 • Tietojen selaaminen, tilastotiedot ja yhdistetyt tiedot sivulla käynneistäsi.
 • Selain- ja laitetiedot.
 • Tiedot sivuston kautta toimitetusta suostumuksesta.
 • Kun lähetät verkkolomakkeen, saamme antamasi tiedot. Tämä on yleensä nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, nimikkeesi ja edustamasi yritys.

KÄYTÄMME NÄITÄ TIETOJA SEURAAVIIN TARKOITUKSIIN

 • personoidaksemme kokemuksesi Sivustollamme ja tarjotaksemme sinulle asiaankuuluvia tietoja.
 • Optimoidaksemme ja parantaaksemme jatkuvasti Sivustoamme ja sisältöämme sinulta saamiesi tietojen ja palautteen ja sivustollamme tekemiesi toimintojen perusteella.
 • Hallinnoidaksemmme suostumuksia ja postituslistojen tilauksia.
 • Vastataksemme sivuston kautta vastaanotettuihin pyyntöihin.

OIKEUSPERUSTA
Henkilötietoja käsittely perustuu joko suostumukseesi tai oikeutettuihin perusteisiin. Joissakin tapauksissa tietojesi käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen toteuttamiseksi, jonka osapuolena olet, tai toimimiseen pyynnöstäsi ennen sopimuksen tekemistä, vrt. GDPR-art (Yleinen tietosuoja-asetus). 6 (1) (a) - (b) - (f).

Käsittelemme henkilötietoja tiettyihin laillisiin liiketoimintatarkoituksiin, jotka sisältävät osan tai kaikki seuraavista:

 • missä käsittely antaa meille mahdollisuuden parantaa, muokata, personoida tai muuten parantaa palveluitamme / viestintäämme asiakkaidemme eduksi.
 • ymmärtää paremmin, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa Sivustomme kanssa.
 • kampanjoiden ja mainonnan tehokkuuden määrittämiseksi.


Arvostamme tietojasi ja kunnioitamme yksityisyyttäsi. Kun käsittely perustuu suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi käyttämällä markkinointiviestinnän alaosassa olevaa tilauksen peruutustoimintoa tai voit yksinkertaisesti seurata tätä linkkiä ja käyttää yhteydenottolomakettamme. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta peruuttamista edeltävän käsittelyn laillisuuteen.

KOLMANNET OSAPUOLET
Stibo Systems ei myy, vaihda tai muuten välitä henkilökohtaisia tietoja epäluotettaville kolmansille osapuolille. Useimmissa tapauksissa käytämme anonyymia tietoa verkkosivustoanalyysiympäristöissämme. Toisinaan henkilötietoja, kuten IP-osoite, voitaisiin kerätä Stibo Systems -sivuston kautta ja jakaa luotettavien kolmansien osapuolten kanssa avustamaan Sivustomme päivittäisessä toiminnassa ja parantamisessa.

Näitä tarkoituksia varten luovutamme tietoja IP-osoitteista, Mac-osoitteista ja muista tunnistetiedoista laitteista, joita käytetään Sivustoillemme pääsemiseen. Jotkin näistä palveluista, katso alla oleva luettelo, sijaitsevat Yhdysvalloissa, jonka EU: n tietosuojaneuvosto ei ole arvioinut toteuttaneen riittävää tietosuojalainsäädäntöä suhteessa EU: n tietosuojastandardeihin EU / ETA: n ulkopuolisissa maissa. Yhdysvalloissa sijaitsevien Stibo Systems -yritysten kolmansien osapuolten on kuitenkin joko oltava itse sertifioitu EU: n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelmän mukaisesti tai noudatettava vakiosopimuslausekkeita täyttääkseen vaadittavat riittävyysvaatimukset EU / ETA: n ulkopuolella.

Henkilötietoja jaetaan vain tietotarpeen perusteella ja vain luotettujen kolmansien osapuolten kanssa, jotka ovat sopimuksen mukaan velvollisia pitämään kaikki henkilötiedot luottamuksellisina ja noudattamaan tietojenkäsittelijänä olemijan vaatimuksia ja velvoitteita.

Käytämme seuraavia palveluja ja evästeitä luotettavilta kolmansilta osapuolilta:

Google Analytics: Verkkosivusto- ja käyttäjätilastoihin

HotJar: Edistyneitä käyttäjätietoja ja palautetta varten

Wistia: Videoanalytiikkatarkoituksiin

Hubspot: Suostumusten hallintaan, sivustoanalytiikkaan ja tilauksiin

Myyntivoima: Asiakassuhteiden hallintaan

Kommunikaattori: IP-yritysten nimeämistiedot

PolkuFactory: Sisältöanalyyttisiin tarkoituksiin

SÄILYTYSAIKA
Säilytämme asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja urakoitsijoita koskevat henkilötiedot CRM-järjestelmässämme ajanjaksona, jona meillä on liikesuhde sinuun tai edustamaasi yritykseen. Tallennamme nämä tiedot, kunnes meillä ei ole enää liiketoiminnallista tarkoitusta ylläpitää suhdetta tai jos pyydät meitä poistamaan ne, ellei meillä ole laillista velvollisuutta tallentaa tietoja pidempään.

Työhakemukset, jotka eivät johda työsuhteeseen Stibo Systems -yrityksessä, poistetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua vastaanottamisesta. Poikkeuksia tehdään silloin, kun hakija on antanut Stibo Systemsille suostumuksen tietojen säilyttämiseen tulevia avoimia työpaikkoja varten, esim. lahjakkuus-taikykypankkia varten.

TIETOJEN SUOJELU
Stibo Systems on ottanut käyttöön turvaominaisuudet estääkseen henkilötietojen luvattoman luovuttamisen tai pääsyn niihin. Esimerkiksi Sivustoa isännöivä palvelin sijaitsee toimipaikan ulkopuolella turvallisessa tilassa, johon vain tietyllä henkilöstöllä on pääsy. Palvelimella on myös palomuureja, jotka on suunniteltu suojaamaan sitä ulkopuolelta ja havaitsemaan tunkeilijat. Etäkäyttö vaatii salasanan ja selaimen suojauksen. Huomaa kuitenkin, että minkä tahansa Stibo Systemsille tämän sivuston tai sähköpostin kautta välitetyn viestinnän tai materiaalin luottamuksellisuutta ei voida taata. Näin ollen Stibo Systems ei ole vastuussa Internetin välityksellä välitettävien tietojen turvallisuudesta. Yksityisempää yhteydenpitoa varten voit ottaa yhteyttä Stibo Systems -yritykseen.

LINKIT MUIHIN VERKKOSIVUSTOIHIN 
Tämä sivusto voi sisältää myös linkkejä muille verkkosivustoille tai kolmansien osapuolten tekemiä mainoksia. Jos pääset kolmannen osapuolen verkkosivustolle tämän sivuston linkistä, mihinkään tällä sivustolla antamaasi tietoon ei sovelleta tätä tietosuojakäytäntöä. Stibo Systems ei ole vastuussa tällaisten verkkosivustojen, mainostajien tai kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai tällaisten verkkosivustojen tai mainosten sisällöstä. On mahdollista, että nämä kolmannet osapuolet tai muut voivat itse käyttää näitä linkkejä tai mainoksia kerätäkseen henkilökohtaisia tai muita tietoja Sivuston kävijöistä. Stibo Systems ei ole vastuussa tällaisten verkkosivustojen, tällaisten kolmansien osapuolten yksityisyydensuojakäytännöistä tai niiden sivujen sisällöstä. Stibo Systems ei hallitse näiden kolmansien osapuolten evästeiden käyttöä, tiedonkeruuta tai sitä, miten he hallitsevat tällaisia tietoja. Ainoastaan sinun velvollisuutesi on tarkistaa ja ymmärtää näiden muiden verkkosivustojen ja näiden kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöt ja käytännöt.

SINUN OIKEUTESI
Sinulla on oikeus tutustua henkilötietoihisi, joita käsittelemme ja tallennamme sinusta tiettyjen lakisääteisten poikkeusten mukaisesti.

Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi keräämistä ja jatkokäsittelyä. Lisäksi sinulla on oikeus oikaista henkilötietojasi tai vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

Jos pyydät sitä, poistamme sinulle rekisteröimäsi henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ellemme voi jatkaa käsittelyä muin laillisin perustein, esim. jos käsittely on tarpeen oikeudellisen vaatimuksen puolustamiseksi tai vastaaman sinun pyyntöösi.

Tietyissä olosuhteissa voit myös pyytää, että toimitamme sinulle yleiskatsauksen henkilötiedoistasi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja pyytää meitä lähettämään tällaiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi yllä kuvatulla tavalla tai jos sinulla on kysyttävää Stibo Systemsin henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä, ota meihin yhteyttä seuraamalla tätä linkkiä ja täyttämällä yhteydenottolomake .

Voit milloin tahansa tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

TAPAHTUMAT
Stibo Systems kerää henkilökohtaisia tietoja, jotka annat rekisteröidessäsi tapahtuman. Tietoluokkiin voi sisältyä: nimi, otsikko, yrityssähköposti, yrityksen nimi ja kaikki mieltymykset, kuten ruokatoivomukset ja kiinnostuksen kohteet / ensisijainen istunto / osiot tapahtumassa. Käytämme näitä tietoja, koska meillä on perusteltu intressi: järjestää / suunnitella tapahtuma; tarjota vahvistusta ja asiaankuuluvaa tietoa tuotteistamme ja palveluistamme. Näissä tapahtumissa, joko henkilö- tai virtuaalitilaisuudet, voimme siirtää kerättyjä henkilötietoja sponsorikumppaneille, jotka voivat käyttää näitä tietoja markkinointitarkoituksiin.

TUNNUSSKANNAUS TAPAHTUMISSA
Joissakin tapahtumissa Stibo Systems toimittaa RFID-tunnukset osallistujille. Tämän avulla osallistujat voivat sallia näytteilleasettajien skannata tunnuksensa antaakseen suostumuksensa tapahtumaa / istuntoja / tuotteita tai palveluita koskevan jatkoviestinnän vastaanottamiseen. Huomaa, että tämä on valinnainen, ja kaikki osallistujat voivat kieltäytyä tunnuksensa skannaamisesta.

STIBO SYSTEMSIN OIKEUS MUUTTAA TÄTÄ YKSITYISYYDENSUOJAKÄYTÄNTÖÄ
Pidätämme oikeuden muuttaa tätä yksityisyydensuojakäytäntöä huomattavien lainsäädäntömuutosten, uusien teknisten ratkaisujen, uusien tai parannettujen toimintojen ja verkkosivuston parantamisen perusteella.