Stibo Systems'

Product Master Data Management for Retail

Vähittäismyynnin edellyttämällä nopeudella suunniteltu MDM-ratkaisu edistää ketteryyttä ja nopeutta. Lisäksi se mahdollistaa time to value -hyödyn, jota PIM-järjestelmä ei voi tuottaa ja auttaa vähittäismyyjiä menestymään monikanavaympäristössä.
product master data management for retail
Read more Read less

Kaikki, mitä vähittäismyyjät tarvitsevat eikä mitään ylimääräistä – yhdessä luotettavassa, vähittäismyyntiin suunnitellussa MDM-paketissa.

Asiakkaiden muuttuvat odotukset ja vaatimukset pakottavat vähittäismyyjät muuttamaan liiketoimintatapojaan. Tämä koskee erityisesti fyysisissä ja digitaalisissa kanavissa toimivia. Pysyäkseen kilpailukykyisenä valmistajien on dramaattisesti nopeutettava myyjätietojen saantia, laajennettava tehokkaasti tuotevalikoimaa ja toimitettava kaikki johdonmukaisella, sitouttavalla, personoidulla, läpinäkyvällä ja kanavan edellyttämällä tavalla. Tämä kaikki edellyttää johdonmukaisia, tarkkoja ja ajantasaisia tuotetietoja sekä koko arvoketjun laajuista sisältöä. Näitä olennaisen tärkeitä tietoja ei saada perinteisillä tuotetietojen hallintaratkaisuilla (PIM).

Stibo Systemsin Product MDM for Retail on ensimmäinen ydintietojen hallintaratkaisu, joka on räätälöity vastaamaan näihin ainutlaatuisen monimuotoisiin tarpeisiin. Ratkaisu perustuu alan johtavaan tuote-MDM-pakettiin, joka on räätälöity sisältämään intuitiivisia, ennalta määritettyjä moduuleita, työnkulkuja, liiketoimintasääntöjä, koontinäyttöjä ja tietomalleja – kaikkea, mitä pitkäaikaisen kokemuksemme perusteella tiedämme jälleenmyyjien tarvitsevan. Tuloksena on helposti käyttöön otettava, sujuvakäyttöinen ja mukautuva ratkaisu, joka antaa vähittäismyyjille mahdollisuuden toimia nopeasti ja ketterästi käyttämällä MDM:n voimaa tavoitteidensa saavuttamiseen.

Read more Read less

Tunnettu alusta tuotetietojen ja sisällön hankintaan ja skaalaamiseensekä tukemaan vähittäismyynnin innovointia, avoimuutta ja kasvua.

Retail-ready for fast time to value Valmis vähittäismyynnin malli, nopea ”time to value”

Etene nopeasti käyttämällä ennalta määritettyjä moduuleja, tietomalleja sekä liiketoimintasääntöjä ja -prosesseja

Deliver personalized experiences Tarjoa yksilöllisiä kokemuksia

Vauhdita monikanavakokemuksia ja tietojen avoimuutta edistäen asiakasuskollisuutta ja kasvua

Improve operational agility Paranna toiminnan ketteryyttä

Nopea toteutus ja automatisoidut vähittäismyynnin prosessit edistävät innovointia ja tehokkuutta

Accelerate time-to-market Nopeuta markkinoilletuloa

Perehdytä uudet myyjät ja laajenna tuotevalikoimaa nopeasti automatisoitujen työnkulkujen avulla

Create a single source of truth Luo yksi luotettava tietolähde (SSOT)

Eliminoi datasiilot ja varmista johdonmukaiset, tarkat ja luotettavat tiedot, oivallukset ja päätökset

Eliminate risk and achieve compliance Poista riskit ja takaa vaatimustenmukaisuus

Automatisoi virhealttiit manuaaliset prosessit, vähennä palautuksia, mahdollista kattava hallinta ja vaatimustenmukaisuus

EBOOK Transforming Business with Master Data Management For Dummies

Opi hyödyntämään tietojen läpinäkyvyyttä ja tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä luotettavien tietojen pohjalta. Tässä e-kirjassa tarkastellaan ydintietojen hallinnan tärkeyttä sekä neuvotaan miten varmistetaan tietojen täsmällisyys, luotettavuus, johdonmukaisuus ja jaettavuus koko yrityksen ja arvoketjun kesken.

Parantamalla tietojen läpinäkyvyyttä voit parantaa asiakaskokemusta, lisätä nykyisten sovellusten ja järjestelmien arvoa ja saavuttaa kilpailuetua.

Download
Transforming Business with Master Data Management For Dummies

Lisätietoja tuotteiden ydintietojen hallinnasta vähittäismyynnin menestyksen ajurina

Product Master Data Management for Retail Ainutlaatuiset monikanavaiset tuotekokemukset edellyttävät ainutlaatuisia tuotetietoja. Lue lisää ensimmäisestä tuote-MDM-ratkaisusta, joka on suunniteltu toteuttamaan tämä tavoite nopeasti muuttuvassa vähittäismyynnissä. Lataa esite
Vähittäismyynnin MDM-ratkaisun edut Suuret vähittäismyyntilikkeet voivat tuoda markkinoille yli 100 000 tuotetta vuodessa. Fyysisen toimitusketjun ohella tämä edellyttää valtavan tietoketjun hallintaa. Lue blogikirjoitus
Tervetuloa uuden aikakauden vähittäiskauppaan Voit kuulla jonkun sanovan, että vähittäiskauppa on kuollut. Kaikki, jotka osallistuivat ShopTalk 2019 -tapahtumaan, tietävät vastustajien olevan väärässä. Tietojen hallinta on merkittävässä osassa tätä kehittyvää tarinaa. Lue blogikirjoitus
Näytä kaikki resurssit

Vähittäismyyjien auttaminen menestykseen ympäristössä, jossa verkkokauppa on uusi lippulaivamyymälä.

Vähittäismyynti kehittyy edelleen nopeasti, mikä johtuu suurelta osin digitalisaatiosta. Optimismiin on paljon syytä, mutta ainutlaatuisia ja monimutkaisia haasteita on vielä runsaasti – ja niihin kaikkiin liittyy tuotetietojen laatu ja tiedonhallinta. Haasteita ovat muun muassa:

Digitalisaatio Digitaalinen kaupankäynti vie vähittäismyyntiä eteenpäin. Niiden, jotka eivät ole vielä mukana, on ehdottomasti toimittava nyt pysyäkseen kisassa. Pelkän PIM-järjestelmän avulla ei pääse maaliin. Odotukset ylös, uskollisuus alas Asiakkaiden rooli on nykyään suurempi kuin koskaan ennen. Samalla kun asiakkaiden odotukset lisääntyvät, heidän uskollisuutensa heikkenee. Kova kilpailu Kuluttajilla on aiempaa enemmän valinnanvaraa, mukaan lukien ketterät D2C (Direct to Comsumer) -tuotteet ja vähittäismyynnin tuotemerkit – ne ovat kaikki vain napsautuksen päässä. Monikanavamalli Monikanavaisuus ei ole enää vain vaihtoehto. Vähittäismyyjien on nykyään toimittava ketterästi ja yksilöllisesti kaikissa kanavissa. Pitkä häntä -tuotevalikoima Laajemmat tuotevalikoimat ovat kasvulle ratkaisevan tärkeitä. Haasteen muodostaa kuitenkin suuren volyymin valtava tuotetietojen määrä. Tietojen ja brändin läpinäkyvyys Kuluttajat haluavat enemmän tietoja voidakseen tehdä fiksuja ostoksia. Laadukkaan sisällön ja kattavien tietojen avulla voidaan voittaa asiakkaiden luottamus.
Korkealaatuiset tuotetiedot kirittävät hyviin tuloksiin. Product MDM for Retail antaa vähittäismyyjille mahdollisuuden hankkia, hallinnoida ja jakaa tarkkoja, johdonmukaisia ja päivitettyjä tuotetietoja ja sisältöä. Vie tuotetietojen hallinta (PIM) seuraavalle tasolle ja siirry päättäväisesti eteenpäin menestyäksesi erittäin kilpaillulla vähittäiskaupan alalla.
superior quality product data fuels superior quality retail outcomes - with product master data management for retail
Read more Read less

Hyödynnä tuotetietoja ja saat vähittäismyynnin kilpailuedun, jota perinteisellä PIM-järjestelmällä ei voi saavuttaa.

Idea Product MDM for Retail -ratkaisun takana on yksinkertainen. Tehokas tuote-MDM toimitetaan virtaviivaisessa paketissa, joka on suunniteltu modernin vähittäismyynnin nopeatempoisiin tarpeisiin.

Se sisältää kaiken tarvittavan tarkkojen, ajantasaisten tuotetietojen ja sisällön automatisointiin, synkronointiin ja yhdistämiseen yritys- ja verkkokauppa-alustoilla. Valmiiksi määritettyjen vähittäismyyntiin valmiiden moduulien lisäksi se sisältää tuottavuutta parantavia ominaisuuksia, kuten intuitiivinen käyttöliittymä, saumaton ERP-integrointi, sisäänrakennetut työnkulut sisällön luomiseen ja rikastamiseen, tietojen laadunhallintaa tukeva liiketoimintasääntömoduuli ja johtaviin standardeihin perustuvat hierarkiat, joilla varmistetaan tarkka ja tehokas luokittelu.

Product MDM for Retail sisältää lisäksi pilvipohjaisen Product Data Syndication -ratkaisun, joka nopeuttaa tietojen hankintaa monissa kanavissa.

Tuloksena on täysin uudenlainen ratkaisu, joka lisää kilpailuetua ja auttaa vähittäismyyjiä

 

 • Nopeuttamaan tuoteperehdytystä
 • Skaalaaman nopeasti tuotevalikoimia ja katalogeja
 • Parantamaan asiakaskokemusta
 • Lisäämään asiakasuskollisuutta
 • Vähentämään tuotepalautuksia
 • Poistamaan kalliit, virheille alttiit manuaaliset prosessit
 • Optimoimaan tuotetietojen toimitusketjun
 • Edistämään organisaation luovuutta ja innovointia
 • Helpottamaan sujuvaa yhteistyötä
 • Nopeuttamaan liikevaihdon kasvua
 • Mahdollistamaan tietojen ja brändin läpinäkyvyyden.
Vviitteet

Powering success by putting Your business first

Oriental Trading Kuinka alan johtava jälleenmyyjä siirsi tuotetietojen hallinnan IT: stä liiketoiminnan puolelle. Lue menestystarina mason-logo-white Tuotteen MDM-ratkaisun avulla Mason Companies nopeuttaa markkinointia ja yhdistää tuotetiedot asiakkaidensa hyödyksi. Lue menestystarina bol.com Verkkokauppias, jolla on useita miljoonia tuotteita, vähentää uusien luokkien käyttöönottoon kuluvaa aikaa, lisää täyttymisastetta ja vähentää tilausten peruutusastetta. Lue menestystarina
LUODAAN LÄPINÄKYVÄMPI MAAILMA Paranna tietojen läpinäkyvyyttä ydintietojen hallinnalla Stibo Systemsin missiona on luoda maailman monipuolisimmat ydintietojen hallintaratkaisut, joiden avulla yritykset voivat optimoida liiketoimintansa sekä ympäristöä koskevan ja yhteiskunnallisen suorituskykynsä. Ota meihin yhteyttä jo tänään ja aloita matkasi kohti parempaa liiketoimintaa ja parempaa maailmaa.
Ota meihin yhteyttä