Stibo Systems - The Master Data Management Company
Stibo Systems

Multidomain Master Data Management

Hantera flera datadomäner med en enda integrerad MDM-lösning för att driva en agil verksamhet, strategisk innovation och digital tranformation.
Multidomain Master Data Management - Multidomain MDM

Leverera överlägsna affärsresultat med en enda lösning byggd för att driva konkurrenskraftig framgång.

Stibo Systems Multidomän MDM kopplar samman, hanterar och delar data från flera interna och externa källor för att skapa en grund för företagsdata av hög kvalitet som direkt kan användas för att driva affärsresultat och nå framgång.

Vår innovativa multidomänlösning konsoliderar masterdata från olika domäner till en enda sann källa som du kan utnyttja för att förbättra affärsprocesser och leverera kundcentrerade utfall.

Den integrerar sömlöst information i hela företaget, program och system för att tillhandahålla datanoggrannhet, synlighet och transparens som omfattar kunder, produkter, platser m.m.

Multidomän MDM ökar markant fördelarna utöver vad traditionella MDM- eller PIM-lösningar (produktinformationshantering) kan hantera. Det gör det också möjligt att skapa en centraliserat digitalt affärsnav som samlar in data en gång för att driva oöverträffade affärsbeslut och resultat i hela företaget.

Video: Multidomain MDM Lås upp värdet i dina masterdata.

Kundupplevelse, tid till marknaden och din konkurrensförmåga beror på kvaliteten på och tillgängligheten av dina data. En MDM-lösning som kan hantera data på olika domäner, på en och samma plattform, gör att du kan driva nya digitala initiativ och placera dina data där du behöver dem mest för att säkerställa din framgång.


Se video
video multidomain mdm

Öka effektiviteten och insikterna över flera domäner.

Det finns många typer av masterdata. Att hantera någon av dem erbjuder betydande fördelar. Genom att kombinera dem med en enda lokalt baserad eller molnbaserad lösning över flera domäner öppnar man upp för helt nya insikter, vilket ger möjligheter till ökad kundcentrering, operationell agilitet och affärs- och datatransparens som skiljer företag och varumärken åt.

Produktdata Omfattande och korrekta produktdata hjälper kunderna att fatta välgrundade köpbeslut. Studier visar att om man ger människor bättre information och innehåll ökar onlineförsäljningen och minskar antalet returer. Högkvalitativa produktdata underlättar också snabbare onboarding av leverantörer. Kunddata Korrekta och fullständiga kunddata i rätt tid förbättrar affärsinitiativ och effektiviserar processer för både B2B och B2C-företag. Det driver korrekt segmentering och rapportering, mer personliga upplevelser, ökad försäljning, regelefterlevnad m.m. Leverantörsdata Lagra och få tillgång till alla data om dina leverantörer i ett arkiv och skapa en referens till den på andra datadomäner för 360° överblick. Detta resulterar i ökad kontroll, fördjupade relationer och en förbättrad leverantörs- och produkt-onboardingprocess. Platsdata Platsdata är viktigt för att hantera dina fysiska butiker, kontor, lager m.m. Kombinera platsdata med produkt- och leverantörsdata för att få bättre inblick i din dataförsörjningskedja. Data om samarbetspartners Med hjälp av data om samarbetspartners kan du bygga relationer som är viktiga för att få en korrekt förståelse av värdet av var och en av dina poster. Det gör det enklare att identifiera kunder och erbjuda bättre kundservice. Referensdata Att se till att referensdatafält som land, valuta och konverteringar är uppdaterade är avgörande för att fatta viktiga affärsbeslut, förstå deras inverkan på prestandan hos dina system och regelefterlevnad. Tillgångsdata Om du hanterar tillgångsdata med olika system mellan avdelningar kan datakvalitetens dras ner. Med alla tillgångsdata sammanlänkade i ett centralt arkiv har du en korrekt översikt över vem som använder vilken utrustning, var den lagras och när underhåll har utförts och av vem. Medarbetardata De anställda är värdefulla tillgångar. Genom att hantera medarbetardata i en centraliserad MDM-lösning kan du koppla dem till andra domäner och få nya insikter, till exempel vilka anställda som har jobbat med vilka projekt, var de är placerade och deras kompetens. Redovisningsdata MDM förhindrar att ERP blir en silo för redovisningsdata. Genom att ansluta ERP till andra system och tredjepartskällor ökar MDM effektiviteten och blir din enda sanningskälla, vilket konsoliderar produktdata samt leverantörs- och återförsäljarinformation. Återförsäljardata För tillverkare är pålitliga och synliga återförsäljardata avgörande för att säkerställa korrekt fakturering, uppfylla återförsäljarens och slutkonsumenternas krav. Det är också avgörande för att man snabbt ska kunna expandera med nya återförsäljare som vanligtvis är butiker, dvs tillverkningsföretagets B2B-kund.
E-BOK Omvandla affärer med Master Data Management For Dummies.

Använd datatransparensens kraft och börja fatta bättre affärsbeslut med hjälp av betrodda data. Läs Transforming Business with Master Data Management For Dummies och lär dig om hur du kan använda MDM för att säkerställa att dina data är korrekta, uppdaterade och delbara i hela företagets värdekedja.

Hämta din kopia
Omvandla affärer med Master Data Management For Dummies

Läs mer om Multidomain Master Data Management.

Hantering av masterdata på flera domäner Multidomän-MDM-lösningen gör att du kan driva hela spektrumet av affärsstrategier via digital aktivering. Hämta databladet
De fem byggstenarna för att framgångsrikt budgetera ett MDM-projekt Bakom varje lyckad MDM-implementering ligger en väl utformad färdplan. Hämta faktabladet
Så skapar du en solid RFP för MDM för att stödja din företagsdatastrategi En användbar guide som hjälper dig att identifiera rätt lösning/partner. Hämta guiden
Se allt material

Hantera och anslut data över flera domäner för att driva insikter, konkurrensfördelar, innovation och tillväxt.

Produktdata Effektiva arbetsflöden och positiva kundupplevelser börjar med pålitliga produktdata

Att hantera hundratals, tusentals eller till och med miljontals produkter och deras tillhörande data och innehåll är extremt utmanande.

Produktdata
Read more Read less
Read more +
Kunddata Skapa personliga upplevelser med konsoliderade kunddata i alla system och kanaler

I många branscher har CX redan gått om produkt och pris som din viktigaste differentiator. Kunder kräver personliga, konsekventa och relevanta upplevelser, oavsett hur de interagerar med ditt företag.

Kunddata
Read more Read less
Read more +
LEVERANTÖRSDATA Effektiva leveranskedjor börjar med korrekta data och bättre samarbete

Du måste förstå och samarbeta med din leveranskedja. Relevant leverantörsinformation sprids emellertid ofta ut på olika system och avdelningar, vilket leder till ineffektivitet i integrationen, kommunikationen och hanteringen av leverantörer.

LEVERANTÖRSDATA
Read more Read less
Read more +
PLATSDATA Upptäck dolda insikter genom att korsreferera platsdata med annan information

Felaktiga eller inkonsekventa platsdata kan minska effektiviteten och utsätta dig för onödiga risker. Multidomän-MDM gör att du kan hålla dina platsdata uppdaterade.

PLATSDATA
Read more Read less
Read more +
Partnerdata Partnerdata är mer komplext än enbart kunder. Genom att ha fullständig kontroll över dessa data förbättras datasekretessen, kvaliteten osv.

Med ökningen av antal sekretessregler som GDPR har det blivit avgörande att man vet hur man tar till vara partnerdata.

Partnerdata
Read more Read less
Read more +
Referensdata Följ standarder och förordningar och fortsätt uppfylla kraven med korrekta referensdata

Referensdata bestämmer vilka värden som är tillåtna för fält som land, valuta och konverteringar. Att se till att dessa värden alltid är uppdaterade är avgörande eftersom de påverkar viktiga affärsbeslut, påverkar prestandan hos dina system och är nödvändiga för efterlevnad av bestämmelser.

Referensdata
Read more Read less
Read more +
TILLGÅNGSDATA Hantera fysiska tillgångar för analys och underhåll, oavsett var de är placerade

Hantering och spårning av fysiska tillgångar – som utrustning, byggnader, material och delar – kan bli kostsamt när det görs ineffektivt på grund av förlust av tillgångar och ökade underhållskostnader och stilleståndstid.

TILLGÅNGSDATA
Read more Read less
Read more +
MEDARBETARDATA Lär känna din största tillgång: din personalstyrka

Alla organisationer står inför utmaningen att locka och behålla de största talangerna inom sitt område. Men när dina medarbetardata sprids ut i silor i din organisation är det svårt att få en sann bild av varje anställd.

MEDARBETARDATA
Read more Read less
Read more +
REDOVISNINGSDATA Synkronisera dina redovisningsdata för att uppnå en enda sanningskälla i hela företaget

Redovisningen, som är en del av ERP, innehåller företagets viktigaste data.

REDOVISNINGSDATA
Read more Read less
Read more +
 
LEVERANTÖRSDATA Förstå komplexa leverantörslandskap för att minska riskerna och bedöma kundvärdet

För tillverkare är leverantörer ofta kunder, ofta återförsäljare. En enda källa för leverantörsdaFör tillverkare är leverantörer ofta kunder, ofta återförsäljare. En enda källa för leverantörsdata gör att de kan förstå exakt vem de säljer till och hur de ska optimera sina handelsutgifter och kampanjer.

LEVERANTÖRSDATA
Read more Read less
Read more +
[VIDEO] On-Demand Webinar Kan du utnyttja potentialen hos dina data utan Machine Learning och AI?

Läs om hur hantering av masterdata kan påverkas av Artificiell Intelligens (AI) och Machine Learning (ML). I detta webinar som ges på allmän begäran, pratar våra experter om fördelarna, utmaningarna och olika sätt att övervinna dessa utmaningar med hjälp av AI och ML i kombination med MDM.


Se webinar
Kan du utnyttja potentialen hos dina data utan Machine Learning och AI
Referenser

Lås upp informationens kraft genom bättre datahantering.

logo_marks and spencer_white Den internationella flerkanaliga återförsäljaren automatiserade datainmatning och minskade fel och kan nu hantera detaljerat innehåll för flera webbplatser. Läs kundcaset logo_brammer_white Industriell produktdistributör centraliserar data som matar webbplats- och tryckproduktion samtidigt som det möjliggör programvara för affärsinformation. Läs kundcaset logo_siemens_white Designern och tillverkaren hanterar nu teknisk och kommersiell information snabbare och mer tillförlitligt över hela världen. Läs kundcaset
LÅT OSS BÖRJA SKAPA EN MER TRANSPARENT VÄRLD Möjliggör datatransparens genom MDM På Stibo Systems är vårt uppdrag att skapa världens mest mångsidiga lösningar för masterdatahantering, byggda för att göra det möjligt för företag att optimera sin verksamhet, miljö och sociala prestanda. Kontakta oss redan idag för att börja din resa för att skapa bättre affärer och en bättre värld.
Kontakta oss
Stibo_Tagline_skagerrak