Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Marktleiderschap in MDM brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om de geldende ethische, sociale, economische en milieunormen te volgen.

Stibo Systems is een maatschappelijk verantwoord en milieubewust bedrijf. Verantwoordelijk zijn voor bedrijfsgedrag vergemakkelijkt niet alleen de ontwikkeling en het succes van onze bedrijfsactiviteiten binnen de technologische industrie, maar draagt ook bij aan de economische en duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen die door onze activiteiten worden beïnvloed. Met dat in gedachten houdt Stibo Systems zich aan een strikt beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Lees verder Lees minder

De vier pijlers van het MVO-beleid van Stibo Systems

Human-Rights@2x Mensenrechten We ondersteunen en respecteren internationaal uitgeroepen mensenrechten.
Ani-Corruption@2x Anti-corruptie We werken actief tegen elke vorm van corruptie, inclusief afpersing en omkoping.
Labor Rights@2x Arbeidsrechten We ondersteunen de eliminatie van alle vormen van gedwongen en verplichte arbeid.
Environment@2x Milieu We werken voortdurend aan het beperken van onze milieu-impact.

Stibo Systems - Corporate Social Responsibility

Het MVO-beleid van Stibo Systems

Stibo Systems definieert maatschappelijk verantwoord ondernemen als het naleven van standaarden die ervoor zorgen dat de activiteiten op een ethische, sociale, economische en ecologisch duurzame manier worden uitgevoerd. De activiteiten van Stibo Systems kunnen mogelijk van invloed zijn op een breed scala aan culturen, religies, etnische groepen, provincies, territoria en landen. We begrijpen dat verantwoordelijk bedrijfsgedrag de ontwikkeling en het succes van onze bedrijfsactiviteiten op technologie gebied moet bevorderen en tegelijkertijd moet bijdragen aan de economische en duurzame ontwikkeling van gemeenschappen die worden beïnvloed door onze activiteiten.

Conform de gedragsbeginselen van ons bedrijf, geldt voor Stibo Systems dat het:

  • Voldoet aan alle relevante lokale en internationale wetten, inclusief de internationale mensenrechtennormen van de Verenigde Naties. Stibo Systems tolereert geen mensenrechtenschendingen of misstanden.
  • Werkt in overeenstemming met de principes van vrij gekozen werk. Stibo Systems werkt niet met bedrijven die gedwongen, gebonden, uitbuitende, contractuele of onvrijwillige arbeid gebruiken. Bovendien zorgt Stibo Systems ervoor dat bescherming met betrekking tot kinderarbeid, werkuren, salaris en voordelen voor werknemers, werknemersbehandeling, vrijheid van vereniging, gezondheid en veiligheid voorop staan in het personeelsbeleid en de uitvoering hiervan.
  • Niet discrimineert en gelijke kansen biedt voor iedereen, ongeacht ras, geslacht, leeftijd, nationale afkomst, religie, handicap, seksuele geaardheid, burgerlijke staat of politieke opvattingen.
  • Zakelijke transacties op een open en transparante manier uitvoert, in overeenstemming met de hoogste industriestandaard van ethische normen en waarden. Stibo Systems zorgt ervoor dat bedrijfspraktijken de door het bedrijf opgestelde bedrijfsprincipes volgen in termen van bedrijfsintegriteit, omkoping en corruptie, openbaarmaking van informatie, bescherming van intellectueel eigendom, eerlijke handelspraktijken en de bescherming van leveranciers en werknemers.
  • Duurzame bedrijfspraktijken en producten ontwikkelt die het milieu sparen, waaronder recycling, waterbehoud en milieubewustzijn.
  • Medewerkers verrijkt en betrokken houdt door middel van op werknemers gerichte ontwikkelingsmogelijkheden, initiatieven voor het waarborgen van een passende bedrijfscultuur, en een positieve collaboratieve werkplek.
  • Actief zoekt naar mogelijkheden om te doneren aan organisaties die goede doelen en goede initiatieven promoten.

Het management van Stibo Systems heeft intern bevoegdheid aan haar juridische afdeling gedelegeerd voor de beoordeling en goedkeuring van elk bedrijfsinitiatief, om ervoor te zorgen dat het voldoet aan bovenstaande normen.

Als global marktleider in Master Data Management zal Stibo Systems ervoor zorgen dat haar activiteiten internationale bedrijfsprincipes en -praktijken bevorderen. Als bedrijf waarderen en respecteren we de principes van alle gemeenschappen waarmee we samenwerken en blijven we ervoor zorgen dat al onze werknemers, management en directeurs, actief betrokken zijn bij het integreren van het wereldwijde MVO-beleid in ons dagelijks werk.

KLAAR VOOR EXTRA INFORMATIE? Stibo Systems is voor u gemaakt Met 40 jaar ervaring en een bewezen trackrecord in MDM-oplossingen en dienstverlening, kan Stibo Systems uw organisatie helpen succes te bereiken. Ontdek de vele manieren waarop we Uw business vooropstellen.
Neem contact met ons op