Stibo Systems - The Master Data Management Company

Käyttöehdot

Kiitos vierailustasi tällä Stibo Systems -verkkosivustolla (Sivustoa osoitteessa www.stibosystems.com ja kaikkia muita Stibo Systemsin, sen tytäryhtiöiden ja sidosyhtiöiden omistamia tai ylläpitämiä verkkosivustoja kutsutaan yhdessä "Sivustoksi"). . Seuraavat ehdot ("Ehdot ja ehdot") säätelevät tämän sivuston käyttöä. Käymällä tällä sivustolla, katsomalla tai käyttämällä tällä sivustolla olevaa tai sen kautta saatavilla olevaa sisältöä, materiaalia tai palveluja ilmoitat, että olet lukenut ja ymmärtänyt nämä ehdot ja että hyväksyt ne ja aiot sitoutua niihin oikeudellisesti. Jos et hyväksy näitä ehtoja, sinulle ei anneta lupaa käyttää tätä sivustoa ja sinun pitää poistua välittömästi.

OMISTUSOIKEUDET
Stibo Systems, sen tytäryhtiöt ja sidosyhtiöt (jäljempänä "Stibo Systems"), omistavat tai lisensoivat tämän sivuston tietoja, sisältöä, grafiikkaa, lomakkeita, taideteoksia ja muuta materiaalia ("Sisältö") sekä tämän sivuston Sisällön (myös "Sisällön") valintaa, koordinointai, järjestämistä ja organisointia sekä parantelua. Ellei toisin mainita, tämä sivusto ja sisältö ovat Stibo Systemsin omistamia tai lisensoimia, ja Yhdysvaltojen tekijänoikeuslailla suojattuja. Tämän Sivuston tai Sisällön käyttö, jäljentäminen tai jakelu ilman Stibo Systemsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa on kielletty, paitsi että voit ladata yhden väliaikaisen kopion näistä materiaaleista mihin tahansa tietokoneeseen ja voit tulostaa yhden kopion näistä materiaaleista käyttääksesi sitä Stibo Systemsin tai sen käyttöoikeudenomaajien tai -antajien palveluiden tai tuotteiden opettelussa, arvioinnissa tai hankkinnassa edellyttäen, että sisällytät täydellisen kopion näistä ehdoista.

TAVARAMERKIT
Kaikki Sivustolla esiintyvät tavaramerkit, palvelumerkit ja logot ("Tavaramerkit") ovat Stibo Systemsin tai sen käyttöoikeudenantajien omistamia. Tavaramerkit, jotka eivät kuulu Stibo Systems -yhtiölle, ovat niiden omistajien omaisuutta, jotka saattavat olla sidoksissa Stibo Systems -yrityksiin, yhteyksissä niihin tai sponsoroineet niitä. Näiden merkkien käyttö tai väärinkäyttö ilman Stibo Systemsin tai vastaavan Markin omistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa on nimenomaisesti kielletty. Tavaramerkkejä ei saa käyttää minkään sellaisen tuotteen tai palvelun yhteydessä, joka ei ole Stibo Systemsin omaisuutta, millään tavalla, joka todennäköisesti aiheuttaa asiakkaiden keskuudessa sekaannusta lähteistä tai sponsoroinnista tai millään tavalla, joka halventaa, pilaa, laimentaa tai heikentää Stibo Systems. Lisäksi tällä sivustolla käytetyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta, eikä mitään mainintaa tällä sivustolla tule tulkita haasteena mainitun tavaramerkin asemalle tai omistukselle. Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti annettu tässä, pidätetään.

MUUT SIVUSTOT
Tämä sivusto voi toisinaan sisältää linkkejä muihin Internet-verkkosivustoihin, jotta käyttäjien on helpompi etsiä kiinnostavia tietoja, tuotteita tai palveluja. Näitä sivustoja ja muita kolmansien osapuolten käyttämiä tai ylläpitämiä sivustoja käyttävät tai ylläpitävät organisaatiot, joita Stibo Systems ei valvo, ja Stibo Systems nimenomaisesti kieltäytyy kaikesta vastuusta sisällön, tietojen, linkkien ja muiden kohtien suhteen, sekä näillä kolmansien osapuolten sivustoilla saataville asetettujen tai mainostettujen tietojen tai tuotteiden tai palvelujen paikkansapitävyydestä ja täydellisyydestä sekä laadusta. Stibo Systems ei hallitse, tue, edistä tai ole yhteydessä mihinkään muuhun verkkosivustoon, ellei tässä nimenomaisesti mainita.

AINOASTAAN TIEDOKSI
Tämän sivuston tiedot ovat vain tiedoksi. Mitään tämän Sivuston tarjoamia tai sen kautta tarjottuja tietoja, palveluja tai materiaaleja ei tule tulkita tai ymmärtää neuvoiksi tai suosituksiksi. Mielipiteitä, missä ja milloin ne ilmaistaan, voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Sivustolla näkyvät luvut ja hinnat on ilmoitettu Yhdysvaltain dollareina.

SIVUSTON SISÄLTÖ
Et voi kehystää, siepata, kerätä, haalia tai luoda hypertekstejä tai muita linkkejä tai yhteyksiä mihinkään sivuston tai sisällön osaan ilman Stibo Systemsin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Vaikka Stibo Systems pyrkii pitämään Sisältöä ja muuta tämän sivuston materiaalia, tällä sivustolla ja sen kautta ajan tasalla, Stibo Systems ei ole vastuussa mistään Sisällön tai muun materiaalin virheistä tai puutteista. Stibo Systems ei ole vastuussa tämän sivuston tietojen, tekstin, grafiikan, lomakkeiden, linkkien, mainosten tai muiden kohtien paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä. Stibo Systems voi tehdä muutoksia Sisältöön, tähän Sivustoon tai tämän Sivuston yhteydessä saataville asetettuihin tuotteisiin tai palveluihin milloin tahansa, ilmoituksen nojalla tai ilman erillistä ilmoitusta tai sitoumusta päivittää mitään näistä tuotteista.

VIESTINTÄ SIVUSTON KANSSA 
Stibo Systems ottaa mielellään vastaan palauttettasi ja ehdotuksiasi palveluidemme, tuotteidemme ja tämän sivuston parantamiseksi. Lähettämällä ehdotuksia, tietoja, materiaaleja tai muuta sisältöä (yhdessä "Käyttäjäsisältö") Stibo Systemsille annat Stibo Systemsille automaattisesti, ilman korvasta, rojaltivapaan, ikuisen, peruuttamattoman, siirrettävän, yksinoikeuksista vapaan käyttöoikeuden käyttää, jäljentää , muokata, soveltaa, julkaista, kääntää, luoda johdannaisia teoksia, levittää, jakaa edelleen, lähettää, suorittaa ja näyttää tällaista käyttäjän sisältöä (kokonaan tai osittain) kaikkialla maailmassa ja sisällyttää se muihin teoksiin missä tahansa muodossa, mediassa tai nykyisin tunnetussa tekniikassa tai joka on myöhemmin kehitetty tällaiseen Käyttäjäsisältöön mahdollisesti kuuluvien oikeuksien koko sen voimassaoloaikana. Näin ollen Käyttäjäsisältö ei saa sisältää mitään omistusoikeus- tai luottamustietoja. Lisäksi Stibo Systems voi vapaasti käyttää mitä tahansa ideoita, käsitteitä, taitotietoa, tekniikoita ja ehdotuksia, jotka sisältyvät tähän sivustolle lähettämääsi viestintään mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tuotteiden tai palveluiden luominen ja markkinointi tällaisia tietoja käyttäen .

TIETOSUOJALAUSEKE
Stibo Systemsillä on tietosuojalauseke, jossa kerrotaan, mitä tietoja keräämme kävijöistä, kuinka käytämme tällaisia tietoja, ja toimista, jotka toteutamme tällaisten tietojen suojaamiseksi. Napsauta tätä, jos haluat nähdä tietosuojalausekkeen , joka on sisällytetty näihin käyttöehtoihin viitteenä, ikään kuin se olisi täysin esillä tässä. Huomaa, että Stibo Systemsille Sivuston tai Internet-sähköpostin kautta välitetyn viestinnän tai materiaalin luottamuksellisuutta ei voida taata, mukaan lukien esimerkiksi henkilökohtaiset tiedot, kuten osoitteesi tai nimesi. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä Stibo Systems -yritykseen.

ARVOPAPERITIEDOT
Tämä sivusto ja tässä olevat tiedot eivät ole tarjous tai tarjouspyyntö arvopapereiden ostamisesta tai myymisestä. Tämä sivusto voi sisältää tietoja ja lehdistötiedotteita Stibo Systemsistä, ja vaikka näiden tietojen uskottiin pitävän paikkansa valmistuspäivänä, Stibo Systems ei myönnä mitään velvollisuutta päivittää tällaisia tietoja. Siinä määrin kuin mitä tahansa tietoa pidetään "tulevaisuuteen suuntautuvana lausuntona", sellaisena kuin se on määritelty vuoden 1933 arvopaperilain, sellaisena kuin se on muutoksineen, säännöissä ja määräyksissä, näiden tietojen on tarkoitus sopia "turvasatamaan" tulevaisuuteen suuntautuvaa tietoa varten ja on alttiina olennaisille riskitekijöille, joita voidaan tai ei saa paljastaa tässä.

TAKUU- JA VASTUUVAPAUSLAUSEKE
NÄMÄ SIVUT JA NIIDEN SISÄLTÖ, JOKA NÄILLÄ SIVUILLA JA NÄIDEN SIVUJEN KAUTTA ON SAATAVILLA, SEKÄ SEN YHTEYDESSÄ TARJOTUT PALVELUT JA TUOTTEET OVAT SAATAVILLA AINOASTAAN "SELLAISENAAN". TÄMÄN Sivuston käyttö tapahtuu täysin omalla vastuullasi. Stibo Systems EI ESITÄ TAI TAKAA, JA TÄTEN VAATII VAPAUTUKSEN KAIKESTA ESITTÄMÄSTÄÄN JA TAKAAMASTAAN TÄMÄN SIVUSTON JA SEN SISÄLLÖN OSALTA JA SILLÄ TAI SEN KAUTTA TAI YHTEYDESSÄ, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, KIRJALLISESTI TAI SUULLISESTI SAATAVILLA, OLEVIEN PALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN OSALTA, JOITA AIHEUTUU TOIMINNASSA, SUORITUKSESSA, KAUPANKÄYNNISSÄ JA MUUTOIN, MUKAAN LUKIEN , MUTTA RAJOITTAMATTA, EPÄSUORIIN KAUPPAKELPOISUUSTAKAUKSIIN, MÄÄRÄTTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOPIVUUTEEN, PAIKKANSAPITÄVYYTEEN, NIMIKKEESEEN, LAATUUN, JÄRJESTELMIEN INTEGRAATIOON JA LOUKKAAMATTOMUUTEEN.. KAIKKI JA KAIKKI TIEDOT, JOTKA ON ANTANUT Stibo Systems TAI JOTKA ON ANNETTU NÄILLÄ SIVUILLA TAI NIIDEN YHTEYDESSÄ ANNETAAN KAIKKINE VIKOINEEN JA RISKEINEEN SITEN, ETTÄ TYYDYTTÄVÄ LAATU, SUORITUS, PAIKKANSAPITÄVYYS, TARKKUUS JA VAIVANNÄKÖ KUULUVAT SINULLE.-.

Stibo Systems ei ole vastuussa mistään välittömistä, erityisistä, välillisistä, satunnaisista, johdannaisista, esimerkinomaisista, sopimuksen ulkopuolisista tai rangaistuksellisista vahingoista, mukaan lukien, mutta rajoittamatta, menetetyt tulot tai menetetyt voitot, jotka voivat tai johtuvat , pääsystä tai kyvyttömyydestä käyttää tätä Sivustoa, Sisältöä tai siihen liittyviä tuotteita tai palveluja, riippumatta lakisääteisestä teoriasta riippumatta siitä, oliko jollekin osapuolelle ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta tai todennäköisyydestä, ja vaikka muutoin käytettävissä olevat korjaustoimenpiteet epäonnistuvat niiden olennaisessa tarkoituksessa. Missään olosuhteissa Stibo Systemsin kokonaisvastuu käyttäjälle, liittyen, perustuen tai johtuen tästä sivustosta tai tämän sivuston käytöstä, ei ylitä 100 dollaria. Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli seuraamusten tai satunnaisten vahinkojen korvausvastuun poissulkemista tai rajoittamista, ja siten osa yllä olevista rajoituksista ei välttämättä koske sinua. Tällaisilla lainkäyttöalueilla Stibo Systemsin vastuu on rajoitettu lain korkeimmin sallimissa puitteissa