Stibo Systems - The Master Data Management Company

Privacy Beleid

Stibo Systems vindt uw privacy belangrijk. Dit Privacy Beleid beschrijft wat we verzamelen en hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, tonen, overdragen en opslaan.

IDENTITEIT VAN STIBO SYSTEMS
Stibo Systems Hoofdkantoor
Axel Kiers Vej 11
DK-8270 Højbjerg


Vind al onze kantoorlocaties

Als u een vraag over privacy- of beveiligingsaangelegenheden wilt stellen, vult u dan alstublieft het formulier op deze pagina in.


PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN
Het doel van Stibo Systems en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk ‘Stibo Systems’ genoemd) is om u een gepersonaliseerde internet ervaring te bieden waarbij de informatie, hulpmiddelen en diensten geleverd worden die voor u het meest relevant en nuttig zijn. Om dit doel te bereiken, kunnen we tijdens uw website bezoeken persoonlijke gegevens verzamelen om te begrijpen wat u onderscheidt van elk van onze andere gebruikers. Deze Privacy Verklaring bevat informatie over de verzameling en verspreiding van informatie van Stibo Systems in verband met www.stibosystems.com en alle andere World Wide Websites in eigendom van, of beheerd door Stibo Systems (samen: de ‘Site’).

EINDGEBRUIKERSGEGEVENS VAN DE WEBSITE
Gegevens worden door u gegenereerd wanneer u op de Stibo Systems Site surft of formulieren indient en toestemming geeft om marketingmateriaal, nieuwsbrieven of andere vormen van communicatie te ontvangen. Onderstaande lijst toont het type persoonlijke gegevens dat wordt vastgelegd of verzonden naar Stibo Systems wanneer u de Site gebruikt.


 • IP- of MAC-adres
 • Tijd van bezoek en verwijzende locatie (bijvoorbeeld de Site of pagina die een koppeling bood naar een Stibo Systems-pagina)
 • Browse gegevens, statistische gegevens en geconsolideerde gegevens over uw paginabezoeken
 • Browser- en device informatie
 • Informatie over toestemming die via de Site wordt ingediend
 • Wanneer u een online formulier verzendt, verkrijgen wij de informatie die u verstrekt. Dit is meestal uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, titel en het bedrijf dat u vertegenwoordigt.

WE GEBRUIKEN DEZE INFORMATIE VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN

 • Om uw ervaring op onze site te personaliseren en u relevante informatie te bieden
 • Om onze Site en content continu te optimaliseren en te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van u ontvangen en op basis van uw activiteit op onze Site
 • Voor het beheer van toestemmingen en abonnementen op onze mailinglijsten
 • Om te reageren op verzoeken die via de Site worden ontvangen

WETTELIJKE BASIS
Het verwerken van persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming of op een legitiem belang. Er kunnen ook gevallen zijn waarin het verwerken van uw informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent, of om stappen te ondernemen op uw verzoek, voorafgaand aan het aangaan van een contract, cf. AVG-art. 6 (1) (a) - (b) - (f).

We verwerken persoonlijke informatie voor bepaalde legitieme zakelijke doeleinden, waaronder enkele of alle van de volgende:

 • waar de verwerking ons in staat stelt om onze diensten / communicatie te verbeteren, aan te passen, te personaliseren of anderszins te verbeteren ten behoeve van onze klanten
 • om beter te begrijpen hoe mensen omgaan met onze Site
 • om de effectiviteit van promotie campagnes en advertenties te bepalen

We hebben respect voor uw gegevens en respecteren uw privacy. Wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming, kunt u op elk moment uw toestemming intrekken door gebruik te maken van de afmeldingsfunctie die u onderaan onze marketingcommunicatie aantreft, of u kunt eenvoudigweg deze link volgen en het contactformulier in te vullen. Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

EVENTS
Stibo Systems verzamelt de persoonsgegevens die u doorstuurt bij aanmelding voor een event. Dit zijn bijvoorbeeld de volgende gegevens: naam, functie, zakelijk e-mailadres, naam van uw bedrijf en eventuele voorkeuren met betrekking tot het event (voeding, interesses, sessies/tracks). Wij gebruiken deze gegevens omdat wij hier het volgende rechtmatig belang bij hebben: organiseren/plannen van het event, doorsturen van een bevestiging en relevante informatie over het event en onze producten en diensten.

BADGE SCANNEN TIJDENS EEN EVENT
Bij sommige events krijgen de deelnemers een RFID-BADGE van Stibo Systems. De deelnemers kunnen deze badge door de exposanten laten scannen als vorm van toestemming om meer informatie te ontvangen over het event, de sessies of producten of diensten. Deelnemers zijn echter niet verplicht om hun badge te laten scannen.

 

DERDE PARTIJEN
Stibo Systems verkoopt, verhandelt of overdraagt geen persoonlijk identificeerbare informatie aan niet-vertrouwde derde partijen. In de meeste gevallen gebruiken we anonieme gegevens op onze website analyse platforms. Soms zouden persoonlijke gegevens als een IP-adres kunnen worden verzameld via de Stibo Systems Site en worden gedeeld met vertrouwde derde partijen ten behoeve van de werking en verbetering van onze Site.

Voor deze doeleinden geven we gegevens over IP-adressen, Mac-adressen en andere identificatiegegevens over apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze Sites. Sommige van deze diensten, zie onderstaande lijst, zijn gevestigd in de VS en niet door de EU Data Protection Board beoordeeld om voldoende gegevensbeschermingswetgeving te hebben geïmplementeerd met betrekking tot EU-gegevensbeschermingsnormen in landen buiten de EU/EAA. In de Verenigde Staten gevestigde derde partijen die met Stibo Systems werken, moeten zich certificeren conform het EU-VS Privacy Shield-schema, of moeten standaard contractbepalingen naleven om te voldoen aan de eisen in een land buiten de EU/EEA.

Persoonlijke gegevens worden alleen gedeeld op basis van need-to-know, met vertrouwde derde partijen die contractueel verplicht zijn om alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden en te voldoen aan de vereisten en verplichtingen van een gegevensverwerker.

We gebruiken de volgende services en cookies van vertrouwde externe partijen:

Google Analytics: Voor website- en gebruikersstatistieken

HotJar: Voor geavanceerde gebruikersstatistieken en feedback

Wistia: Voor video analyse doeleinden

Hubspot: Voor toestemmingsbeheer, site analyses en abonnementen

Salesforce: Voor klantrelatiebeheer

Communigator: Voor IP-bedrijfsnaamgeving informatie


OPSLAGPERIODE
We houden persoonlijke gegevens over klanten, partners en contractanten in ons CRM-systeem bij gedurende de periode waarin we een zakelijke relatie hebben met u of met het bedrijf dat u vertegenwoordigt. We slaan deze informatie op totdat wij geen zakelijk doel meer hebben bij het onderhouden van de relatie, of totdat u ons vraagt de gegevens te verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de informatie langer te bewaren.

Sollicitaties die niet resulteren in een baan bij Stibo Systems worden uiterlijk 6 maanden na ontvangst verwijderd. Uitzonderingen worden gemaakt wanneer een sollicitant aan Stibo Systems toestemming heeft gegeven om de informatie te bewaren voor toekomstige vacatures.

HOE INFORMATIE WORDT BESCHERMD
Stibo Systems heeft beveiligingsfuncties geïmplementeerd om ongeoorloofde vrijgave van, of toegang tot persoonlijke gegevens te voorkomen. Bijvoorbeeld: de server die de Site host, bevindt zich off-site in een beveiligde faciliteit, waar alleen bepaald personeel toegang toe heeft. De server heeft ook firewalls die zijn bedoeld om te beschermen tegen toegang van buitenaf en om indringers te detecteren. Elke externe toegang vereist wachtwoord- en browserbeveiliging. Houd er echter rekening mee dat de vertrouwelijkheid van communicatie of materiaal verzonden naar of van Stibo Systems via deze Site of e-mail niet kan worden gegarandeerd. Stibo Systems is daarom niet verantwoordelijk voor de beveiliging van informatie die via internet wordt verzonden. Voor meer privécommunicatie kunt u contact opnemen met Stibo Systems.


LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Deze Site kan ook links bevatten naar andere websites of advertenties voor, of geplaatst door, derden. Als u via een link op deze Site toegang hebt tot een website van een derde partij, is alle informatie die u op die site openbaar maakt niet onderworpen aan dit Privacy Beleid. Stibo Systems is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van dergelijke websites, adverteerders of derde partijen, noch voor de inhoud van dergelijke websites of advertenties. Het is mogelijk dat deze links of advertenties zelf door derden of anderen worden gebruikt om persoonlijke of andere informatie over bezoekers van de Site te verzamelen. Stibo Systems is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van dergelijke websites, dergelijke derde partijen of voor de content van dergelijke websites. Stibo Systems heeft geen controle over het gebruik van cookies door deze derde partijen, het verzamelen van informatie of hoe dergelijke informatie beheerd wordt. Het is uitsluitend uw plicht om de privacy praktijken en het beleid van deze andere websites en derde partijen te bekijken en te begrijpen.

UW RECHTEN
U hebt recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken en opslaan, met inachtneming van bepaalde wettelijke uitzonderingen.

Tevens hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen en verder verwerken van uw persoonlijke gegevens. Bovendien hebt u recht op rectificatie van uw persoonlijke gegevens, of kunt u ons verplichten om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

Als u daarom verzoekt, zullen we de persoonlijke gegevens die we van u hebben geregistreerd zonder onnodige vertraging verwijderen, tenzij we de verwerking op een andere wettelijke basis kunnen voortzetten, bijvoorbeeld als de verwerking noodzakelijk is om een rechtsvordering te verdedigen of om te antwoorden op een verzoek van u.

Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons ook vragen om u een overzicht te geven van uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en ons verzoeken deze gegevens naar een andere gegevensbeheerder te verzenden.

Als u uw rechten zoals hierboven beschreven wilt uitoefenen, of als u vragen hebt over de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens door Stibo Systems, neemt u dan alstublieft contact met ons op door deze link te volgen en het contactformulier in te vullen.

U kunt op elk moment een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.


EVENTS
Stibo Systems verzamelt de persoonsgegevens die u doorstuurt bij aanmelding voor een event. Dit zijn bijvoorbeeld de volgende gegevens: naam, functie, zakelijk e-mailadres, naam van uw bedrijf en eventuele voorkeuren met betrekking tot het event (voeding, interesses, sessies/tracks). Wij gebruiken deze gegevens omdat wij hier het volgende rechtmatig belang bij hebben: organiseren/plannen van het event, doorsturen van een bevestiging en relevante informatie over het event en onze producten en diensten.

PASJE SCANNEN TIJDENS EEN EVENT
Bij sommige events krijgen de deelnemers een RFID-pasje van Stibo Systems. De deelnemers kunnen dit pasje door de exposanten laten scannen als vorm van toestemming om meer informatie te ontvangen over het event, de sessies of producten of diensten. Deelnemers zijn echter niet verplicht om hun pasje te laten scannen.


HET RECHT VAN STIBO SYSTEMS OM DIT PRIVACY BELEID TE WIJZIGEN
We behouden ons het recht voor om dit Privacy Beleid aan te passen op basis van belangrijke wijzigingen in de wetgeving, nieuwe technische oplossingen, nieuwe of verbeterde functies, en om de website te verbeteren.