Het ontwikkelen van een data cultuur zal onvermijdelijk een aantal data kwesties blootleggen die onthullen waar ruimte is voor verbetering.

read more...