Hantering av produktinformationProduktinformationshantering (PIM, Product Information Management) har aldrig varit viktigare än i dagens mångkanaliga kommersiella miljö. För att ha tillgång till korrekt, detaljerad och konsekvent produktinformation måste företagen systematiskt kontrollera flödet av produktinformation och synkroniserat publicera den genom olika kanaler.

 

Men de flesta företag har inte kapacitet att hantera produktinformation på den nivå som krävs för att förbättra konkurrenskraften och förbättra försäljningen. Enligt en fristående undersökning som nyligen utfördes av Ventana Research uttryckte 80 % av företagen att de inte kände förtroende för kvaliteten på sin produktinformation. Detta visar att man saknar sunda strategier och processer för produktinformationshantering.

 

De flesta företag saknar strategi för produktinformations-hantering

Allt fler företag inser att den främsta orsaken till denna brist inte är att man saknar information. Orsaken är snarare att man saknar en etablerad strategi för produktinformationshantering.


Till exempel ligger det ett antal utmaningar i det sätt på vilket man idag hanterar produktinformation på de flesta företag. Alltför många företag använder fortfarande kalkylark (eller en kombination av disparata system) i stället för ett hanteringssystem för produktinformation. Eftersom mängden produktinformation fortsätter att öka exponentiellt utvecklas den oberoende av andra system inom företaget. Detta leder i sin tur till dubbel, motstridig, ofullständig och/eller felaktig information, som orsakar ett antal problem vid hanteringen av produktinformation.

 

Dessa problem kan inte hanteras av ett enda system på en enda avdelning

Många organisationer och industrianalytiker upptäcker att ingen tillämpning som är specifik för en avdelning eller ett företag helt kan lösa dessa problem med hantering av produktinformation. En bättre lösning på lång sikt är i stället att leta efter ett hanteringssystem för produktinformation, som specifikt kan hantera de komplexa utmaningarna i nedanstående aspekter:

 

 • Att underhålla produktdatakvaliteten.
 • Att hantera uppdateringar och godkännanden av produktinformation.
 • Att säkerställa att informationen är konsekvent och tillförlitlig.


Kort sagt – en hanteringsplattform för produktinformation som kan göra detta över hela verksamheten och med samtliga partners och leverantörer.
 

PIM som masterdatakälla

Det är detta som är den verkliga fördelen med PIM. Och det är därför som den här tekniken har kommit att bli strategisk. Den har utvecklats från att vara en lösning för varje avdelning till att vara en enda källa för alla aspekter och versioner, språk, kanaler och vertikaler. Denna omvandling har medfört ett antal viktiga fördelar, som t.ex.:

 

 • Bättre styrning, processer och efterlevnad
 • Bättre informationskvalitet
 • Kortare time-to-market
 • Bättre konverteringar och lojalitet
 • Konsekventa märken och kampanjer tvärs över kanaler
 • Färre produktreturer
 • Färre kundtjänstförfrågningar och kortare åtgärdstider
 • Förbättrad kundupplevelse

STEP: Heltäckande produktinformationshantering

Stibo Systems plattform STEP erbjuder ett enda agnostiskt lager som åstadkommer konsekvens och tillhandahåller processhanteringsverktyg, samtidigt som du får en enda integrationskälla över alla kanaler och för alla partners och leverantörer.


Lika viktigt är att STEP som plattform för heltäckande produktinformations-hantering kan dela information med varje enskilt verktyg som används för att hantera kundupplevelsen.
 

Vad kan STEP göra för ditt företag?

Titta närmare på STEP och upptäck hur ledande företag i din bransch har använt denna produktinformationsplattform för att samla in, hantera och dela produktinformation enklare och mer tillförlitligt.
Get in touch