Data Quality Management

Att ha tillgång till aktuell, konsekvent och korrekt verksamhetsinformation för områden som till exempel produkter, kunder och leverantörer är grundläggande för ett företags framgång.


Många företag hanterar verksamhetens data i olika format, system och affärsenheter och med en mängd olika användare och ägare.  Ett övergripande ansvar är någonting ganska sällsynt. För att kunna vända den splittrade bilden till en välstrukturerad helhet med säkerställd datakvalitet behövs en strategi och moderna verktyg. STEP Data Quality tillhandahåller ett intuitivt och konfigurerbart användargränssnitt för dataprofilering, datamatchning, deduplicering samt kontinuerlig kontroll.


Att integrera verksamhetens masterdata utan att ta hänsyn till datakvalitet blir inte bara kostsamt utan kan få en förödande inverkan på företagets resultat. Därför är förbättrad datakvalitet inte längre att se som ett IT-problem utan som något som förutsätter väl fungerande kommunikation och koordination mellan samtliga verksamhetens delar.


Vår STEP Uniform MDM Platform utgör den teknologiska grunden för att kunna optimera kvaliteten hos masterdata genom kontrollerade processer och arbetsflöden med väl definierade befogenheter, privilegier och ansvarsfördelningar.  Allt detta möjliggör en enhetlig flerkanalsmarknadsföring.
Get in touch