Vad är Master Data Management?
 
I motsats till transaktionsdata, som alltid förändras, så är masterdata statisk referens-data som beskriver produkter, kunder och annan information samt dess egenskaper. Master Data Management (MDM) är en metod att hantera data på ett sätt som gör det möjligt att bygga en korrekt och tillförlitlig källa, utan att för den skull tvinga andra avdelningar, samarbetspartners eller bolag inom koncernen att använda samma applikationer och/eller format.

Utmaningen som Master Data Management tar sig an

Den stora utmaningen som många företag står inför i dag är att det som borde vara masterdata, i själva verket dupliceras och kopieras i en mängd system och applikationer. Utan ett Master Data Management-system förändras information oberoende av varandra, felkällorna blir fler vilket gör det svårt för beslutsfattare och användare att få en korrekt och enhetlig översyn.

En återförsäljare som saknar en Master Data-plattform kan till exempel i sitt affärssystem kalla en mörkblå, v-ringad ulltröja för:
 -"MB Vneck LG008"
 

Samma artikel kan sedan i företagets kassasystem kallas:
- "MB 876 Wool V-neck Lg"

För att ytterligare spä på förvirringen så kallar leverantören samma artikel för:
- "9987 VN swtr wl LG"

Exempel liknande detta har en mycket större inverkan på företags lönsamhet inom praktiskt taget alla branscher än man först tänker sig. Felaktig information skapar ineffektivitet vilket leder till tappade intäktsmöjligheter. Effekter som direkt kan härledas hit är att man tappar kunder, får krympande marginaler, lägre marknadsandelar, ökad affärsrisk och betydligt längre Time to Market.

Master Data Management skapar ordning och spårbarhet genom artikelns hela livscykel. Oavsett vad artikeln får för artikelnummer i olika affärssystem får företaget full kontroll.

Marknadsledaren på Master Data Management och PIM

I mer än 30 år har Stibo Systems hjälpt företag att använda Master Data Management och Product Information Management (PIM) system till att generera ökad försäljning. Vi skapar förutsättningarna som gör det möjligt att hantera flerkanalsstrategier, vi hjälper er till ökade marknadsandelar och kapar ledtiderna för företagets time-to-market.

Kontakta oss så berättar vi varför ledande företag världen över väljer att implementera PIM och MDM från oss i sin marknadsstrategi. Ladda gärna ner vår senaste Executive Brief.

Get in touch